Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 148 seconden

Het lijkt erop dat de Tweede Kamer de Wet kwaliteitsborging zal steunen. Gisteravond vond het debat over deze bouwwet plaats. De PvdA wil nog steeds dat een aantal zaken gewijzigd worden, maar voor de VVD lijken die wijzigingen geen obstakel te vormen. De PvdA wil bijvoorbeeld een waarschuwingsplicht voor aannemers, waaruit blijkt dat ze een woning of verbouwing zo goed als foutloos kunnen maken. Ook een consumentendossier bij oplevering, naast het opleverdossier met gebruikersaanwijzing, staat op het wensenlijstje. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en verschillende aanpassingen. Daarna is de Eerste Kamer nog aan de beurt.

In het voorgestelde wetsvoorstel wordt het toezicht op de bouwkwaliteit van nieuwbouw niet langer aan de overheid maar aan private partijen overgelaten. De eerste termijn van deze behandeling werd twee weken geleden afgebroken. Uitstel bleek nodig om de meningsverschillen tussen de PvdA en de VVD te overbruggen. Struikelpunt is met name de mate van aansprakelijkheid die bouwers straks krijgen. De PvdA vindt dat bouwbedrijven altijd volledig verantwoordelijk moeten zijn voor bouwfouten. Blok vindt dit veel te ver gaan.

Uneto-VNI is in grote lijnen positief over het wetsvoorstel, maar zet wel vraagtekens bij de toename van de administratieve lasten en aansprakelijkheid en de samenstelling van de toelatingsorganisatie. Het belangrijkste bezwaar van de brancheorganisatie is dat de wetgever een nieuw systeem opstelt voor kwaliteitsborging, dat voorbijgaat aan de huidige certificaten en erkenningen. Als het aan Uneto-VNI ligt, blijft het bestaande stelsel van Erkende Kwaliteitsverklaringen bestaan.

Op Valentijnsdag deed Vereniging Eigen Huis nog een oproep aan de Tweede Kamer om niet achter het wetsvoorstel te gaan staan. Het doordrukken van het nieuwe stelsel leidt naar de stellige verwachting van de vereniging tot grote nadelen voor de bouwconsument. Die gaat meer betalen voor zijn nieuwbouwhuis terwijl de kwaliteit minder geborgd wordt. Ervaringen opgedaan met pilotprojecten zijn dermate desastreus, dat niet alleen de bouwkwaliteit, maar ook de wetgevingskwaliteit in het geding is.

Verantwoorde invoering van zo’n grote stelselwijziging is volgens Vereniging Eigen Huis alleen denkbaar als eerst uit goed verlopen experimenten blijkt dat van alle fouten en onvolkomenheden daadwerkelijk is geleerd. Eerder is in de Kamer al gesuggereerd dat “de wal het schip maar moet keren”. Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: “Dat is toch ongehoord! In de praktijk springen alle seinen op rood. Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen dat de Tweede Kamer werkelijk van mening is dat het verantwoord en zorgvuldig zou zijn om de stelselwijziging maar gewoon over Nederland uit te rollen ten koste van de bouwconsument en zijn woning.”

Vereniging Eigen Huis pleitte eerder al voor een knip in het wetsvoorstel. “Het toezichtsysteem met private kwaliteitsborgers zou moeten worden uitgesteld totdat het aantoonbaar werkt. Het wetsvoorstel regelt echter ook dat aannemers veel makkelijker door consumenten aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die ze maken. Bovendien wordt de toetsing aan de bouwregels uitgebreid naar wat er daadwerkelijk gebouwd is. Deze onderdelen verdienen snelle invoering, omdat daarmee de positie van de consument direct verbetert.”

[related_post themes=”text”]