Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 72 seconden

De Verenigde Naties roept haar lidstaten op om tijdens de wereldwaterdag die jaarlijks plaatsvindt op 22 maart de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. De expertgroep Sanitaire Technieken (ST) van TVVL heeft hier gehoor aan gegeven met het schrijven van een notitie in het kader van het thema ‘de samenhang tussen water en energie’.  De mondiale waterproblematiek omvat het verlangen naar schoon drinkwater voor elke wereldburger en de strijd met het wassende water. Dit geldt ook voor Nederland, waar wij de gevolgen van klimaatverandering ondervinden en de strijd voor behoud van (schoon) drinkwater met duurzame maatregelen aangaan.

 

 

In de notitie Wereldwaterdag in teken van ‘water en energie’ beschrijft de expertgroep ST de manier waarop de mondiale waterproblematiek de inwoners van Nederland raakt. Niet alleen op gebied van de strijd met het wassende water, maar ook op gebied van (schoon) drinkwater. De expertgroep ST beschrijft de huidige situatie in Nederland van de productie en distributie van drinkwater en van de drinkwaterkwaliteit en het verband water-energie op gebouwniveau. Aan de hand van deze beschrijving licht de expertgroep ST de samenhang toe tussen water en energie in Nederland, in het kader van de mondiale waterproblematiek. Ten slotte biedt de notitie een aantal aanbevelingen om bij te dragen aan de vermindering van de mondiale waterproblematiek. Om de meest eenvoudige te noemen; een bewust douchegedrag van de consument. Een kleine actie met grote effecten.