Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 65 seconden

Er wordt een trainingsplatform ontwikkeld voor zeer energiezuinig bouwen en renoveren (BENG). Het project PROF/TRAC richt zich op het blijvend bijscholen van hoog opgeleide professionals in de bouwsector. Een van de doelen van PROF/TRAC is het opleiden van trainers om cursussen op nationaal niveau te kunnen opzetten op het gebied van BENG. Het Online platform van PROF/TRAC voorziet in het beschikbaar stellen van materiaal, waarvan veel al in eerdere Europese projecten gerealiseerd is. TVVL, ISSO en Huygen Installatie Adviseurs participeren in dit Europese project. TVVL geeft in Europa als eerste invulling aan de doelstelling van PROF/TRAC met een training ‘Multidisciplinair ontwerpen van BENG gebouwen’.

BENG vraagt om een geïntegreerde en multidisciplinaire benadering. Om bijscholing op het gebied van BENG te kunnen organiseren is het belangrijk dat inzichtelijk is welke specifieke ontbrekende kennis en vaardigheden aangevuld moeten worden. Deze inventarisatie is door ISSO uitgevoerd en vastgelegd in een Roadmad, met als belangrijkste conclusie dat er niet alleen veel veranderingen voor de deur staan, maar dat professionals op alle vakgebieden continu bijgeschoold zullen moeten worden om deze veranderingen bij te benen. Naast technisch inhoudelijke specialismen zal er voor BENG een sterkere behoefte zijn aan een goed begrip van elkaars vakgebied en goede vaardigheden op het gebied van communicatie en samenwerking.

[related_post themes=”text”]