Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 35 seconden

Samenwerkingsinitiatieven van bewoners, bedrijven en/of organisaties in Zuid-Holland op het gebied van energiebesparing en energieopwekking kunnen nu laagdrempelige subsidie aanvragen tot maximaal €75.000. De samenwerking moet gericht zijn op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er moet altijd sprake zijn van meerdere partijen die gezamenlijk een initiatief van de grond tillen. Minstens een van de deelnemers moet een privaatrechtelijk rechtspersoon zijn. Deze vraagt ook de subsidie aan. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Als de subsidie hierdoor minder dan € 2.500 zou bedragen wordt deze niet verstrekt.

Uitgebreide informatie over deze subsidieverstrekking is hier te vinden.

[related_post themes=”text”]