Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 129 seconden

toilet-overflow2‘Loodgieters in de Randstad hebben de handen vol’, kopte de landelijke media gisteren rond het middaguur. “Ze hebben het razend druk met lekkages, ondergelopen kelders en wc’s waaruit het water omhoog borrelt”, werd een woordvoerder van brancheorganisatie Uneto-VNI geciteerd. Ook bleken veel tuinen onder water te staan doordat deze zijn betegeld. Topdrukte dus voor de installatiebranche, en ook wij van Installatienet.nl konden dat merken. De gebruikelijke pieken in bezoekersaantallen naar onze site – ’s morgens vroeg, tussen de middag en aan het einde van de werkdag – waren behoorlijk afgevlakt, terwijl er juist later op de avond sprake was van een duidelijke inhaalslag. De gevolgen van klimaatverandering dringen inmiddels dus tot in alle gelederen van onze samenleving door. Dat zal in de nabije toekomst niet minder worden. De verwachting van het KNMI is dat het aantal zware regenbuien de komende decennia met een kwart zal toenemen.

Uneto-VNI heeft n.a.v. van de zware regenval van gisteren een persbericht uitgestuurd waarin de vereniging bewoners oproept zelf in actie te komen om wateroverlast en schade als gevolg van extreme regenval te voorkomen. De installatiekoepel adviseert huiseigenaren en woningcorporaties om dakgoten en hemelwaterafvoer vrij te houden van vuil en dit regelmatig te laten controleren. Ook raadt ze aan om tuinen niet volledig te bestraten, maar ruimte te laten voor groenvoorzieningen. Hierdoor kan overtollig water sneller in de grond zakken.

Veel bewoners hebben bij zware regenbuien problemen met vuil water dat via het toilet en doucheputje omhoog komt. Keerkleppen in de riolering moeten voorkomen dat vuil rioolwater de woning in stroomt, maar werken niet altijd goed. Uneto-VNI raadt daarom aan de werking van keerkleppen regelmatig te laten controleren.

Verstopping van de regenpijp kan bij extreme regenval grote schade opleveren. Dit is eenvoudig te voorkomen door een bladscheider te laten plaatsen. Die zorgt ervoor dat vuil en bladeren zich niet kunnen ophopen in de afvoer. Als het riool bij hevige regenval overstroomt, zorgt de bladscheider er bovendien voor dat het water niet terugstroomt in de regenpijp, maar via de bodem wordt afgevoerd.

Bij woningen met één riool voor regenwater en huishoudelijk afvalwater kan het plaatsen van een ontlastput veel problemen voorkomen. Deze voorziening zorgt ervoor dat het water dat niet via het riool wordt afgevoerd, gedoseerd kan weglopen naar de straat.

Bij woningen met tuinen die grotendeels zijn bestraat, loopt het water niet snel genoeg de grond in. Hierdoor kan water de woning inlopen en bestrating verzakken. Uneto-VNI wijst op de mogelijkheid om overtollig water onder het maaiveld op te vangen in zogenaamde infiltratiekratten. Een aantal gemeenten verleent hiervoor subsidie.

[related_post themes=”text”]