Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

x

KSB heeft de toerenregeling PumpDrive uitgebreid met drie nieuwe functionaliteiten. Deze extra faciliteiten zijn speciaal ontwikkeld voor centrifugaalpompen in het afvalwatersegment. Om er bij de start zeker van te zijn dat de waterkolom zich volledig opbouwt, zorgt PumpDrive ervoor dat de pomp binnen een tijdbestek van vier seconden het maximale toerental bereikt. Dit toerental wordt gedurende drie minuten aangehouden zodat alle aangesloten leidingdelen goed doorstroomd zijn. Vervolgens gaat het systeem over op regelbedrijf. Op die manier is verzekerd dat de drukleiding en het pomphuis volledig met vloeistof gevuld zijn. De tweede nieuwe functie betreft de zogenaamde spoelfunctie. Deze start automatisch of wordt op de regelunit handmatig door het servicepersoneel geactiveerd. De PID-regeling verhoogt vervolgens het toerental tot de maximale waarde, waardoor de gewenste spoeling in werking treedt. De actuele regeling wordt hiermee tijdelijk beëindigd. Nadat een instelbare spoeltijd is doorlopen wordt de ingestelde regeling weer hervat.

Nieuw is ook de zogenaamde monitoring van de doorstroomsnelheid. Deze waarborgt dat de minimale doorstroomsnelheden waarmee in het ontwerp rekening werd gehouden, worden bereikt. Hierdoor worden leidingbuizen vrijgehouden van afzettingen. Wanneer de doorstroming beneden die minimale doorstroomsnelheid komt, geeft de PumpDrive een storingsmelding aan het controlestation of start het de spoelfunctie om de buisleiding weer schoon te spoelen. De toerenregeling berekent de doorstroomsnelheid aan de hand van een meting van de elektrische waarde van de aandrijving. Externe sensoren zijn daarmee overbodig. Dat garandeert een hogere bedrijfszekerheid.

Maximaal zes PumpDrives zijn via stekkerklare busleidingen te koppelen tot een regeltechnische groep. De zes pompen kunnen zo parallel worden bestuurd. De koppeling zorgt ervoor dat de pompen afhankelijk van de vraag worden in- en uitgeschakeld en de afzonderlijke aggregaten gelijkmatig worden belast. Uitval van een van de onderdelen wordt zonder bedrijfsonderbreking opgelost. Alle PumpDrives met een motorvermogen tot 55 kW hebben een uniform ontwerp.