Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

ruimte-kinderopvang-interieur-buko‘Het is al bijna zover’, zo klinkt het vanuit de hoek van de kinderdagverblijven. Vanaf 1 april 2017 gaan strengere eisen gelden voor luchtkwaliteit en ventilatie in de kinderopvang. Dan moeten de CO2-waarden in binnenruimtes voldoen aan de vereisten van het nieuwste Bouwbesluit. Nieuwbouwlocaties moeten al sinds 2012 voldoen aan de ventilatie-eisen van het nieuwste Bouwbesluit. Locaties in bestaande bouw kregen vijf jaar de tijd om ook aan de ventilatie-eisen te voldoen. Het digitale magazine Kinderopvang Totaal citeert Arie den Hartor van het bedrijf Airteq. Hij meet regelmatig CO2-waarden in de kinderopvang. “Van alle metingen die wij verrichten, is op zeventig procent van de locaties de CO2-waarde te hoog. In slaapkamers meten we soms CO2-waarden van boven de 2000 ppm.”

De maatregelen die genomen moeten worden houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten. Deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters. Voor slaapruimtes heeft dat grote consequenties. Gemiddeld valt de CO2-waarde daar drie keer hoger uit dan voorheen.

CO2 verlagen kan alleen door beter te ventileren. Bij een concentratie van 800 parts per million (ppm) CO2 of hoger wordt lucht als onfris gekwalificeerd, maar de GGD zal bij de inspectie pas na 1000 ppm vragen stellen. Vanaf deze waarde kunnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid optreden.

[related_post themes=”text”]