Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

Onlangs kreeg ik een vraag van een aantal HBO studenten. “Of ik een lijst met de grootste en meest gebruikte fabrikantmerken binnen domotica wilde oplepelen”. U begrijpt, hoe graag ik ook studenten help, dit heb ik dus eens niet gedaan. Domweg omdat het niet kan!

Domotica is geen verzameling merken
Ik heb de studenten geantwoord dat hun gekozen criteria zo voor de hand liggen, dat ze daarom al nietszeggend zijn. Omvang of grootte van een merknaam zegt namelijk niets over hun plek binnen het domotica-domein. En ‘het meest gebruikte’ hangt al helemaal af van context of gebruikersomgeving. Zou ik wel antwoord geven dan is alles wat ik noem aan merken evenzo goed als fout. De les: domotica is geen verzameling van fabrikantmerken. Het gaat om de optimale integratie van technologie en diensten om daarmee aan een klantbehoefte te voldoen.

Het draait om interoperabiliteit
Om de studenten toch te helpen, heb ik ze op een ander pad gebracht. Het is beter om meer te kijken naar de mate van interoperabiliteit van merken. Oftewel, hoe ‘open’ zijn merken om onderling technische gegevens uit te wisselen om vervolgens daarop (geautomatiseerd!) te acteren. En dan gaan standaarden (protocollen) een belangrijk criterium zijn. Binnen het domein domotica praat je dan snel over vier wereldwijd aanvaarde standaarden, namelijk: IP, KNX,  Bacnet en LON. In de kielzog gevolgd door een dozijn aan andere protocollen. Over interoperabiliteit heb ik eerder geschreven: “Alles draait om interoperabiliteit” (2016) http://www.maartenvanderboon.nl/internet-of-everything-alles-draait-om-interoperabiliteit/ en “Interoperabiliteit” (2013) http://www.maartenvanderboon.nl/interoperabiliteit/

Domotica gaat op in Internet of Things
Domotica kent inmiddels in Nederland een relatief lange geschiedenis van zo’n 23 jaar. En ook nu geldt wat vaak opgaat: met de komst van het een, verdwijnt het ander. Naar mijn visie staat namelijk de volgende generatie ‘domotica’ al klaar onder de noemer Internet of Things (IoT). Ik schat in dat het woord domotica sneller dan gedacht opgaat of zelfs verdwijnt in het brede spectrum van IoT. En interoperabiliteit is binnen IoT doorslaggevend voor het succes. Tenminste, dat is wat ik lees in verschillende onderzoeken en literatuur. Hoe ziet u de toekomst van domotica? En nog veel belangrijker: bent u er klaar voor?

Contact? www.leertouwer.nl/maartenvanderboon
@maartenvdboon