Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 43 seconden

Leverancier Elbes is een terugroepactie gestart voor haar CO-melders die in de periode van 2014 tot en met 2016 zijn verkocht. De leverancier heeft geconstateerd dat enkele batches van de Elbes CO-STOP koolmonoxidemelders niet voldoende werken. De kans bestaat dat deze CO-melders niet of niet tijdig alarm geven bij (dodelijke) hoeveelheden koolmonoxide waardoor het gevaar dreigt van een koolmonoxidevergiftiging. De CO-melders zijn verkocht door met name installatiebedrijven en online.

De terugroepactie betreft uitsluitend de Elbes CO-stop met de volgende serienummers:

EL41901 001 t/m EL41901 500 (CO-STOP Cv-versie)
EL411100 001 t/m EL41110 500 (CO-STOP Cv-versie)
EL51800 001 t/m EL510800 500 (CO-STOP Cv-versie (met schakelstekker))
ELC5101 0001 t/m ELC5101 1000 (CO-STOP Cv-versie (met schakelstekker))
ELG51010 001 t/m ELG51010 000 (CO-STOP gasklepversie)
ELC5121 0001 t/m ELC5121 1000 (CO-STOP Cv-versie (met schakelstekker))
ELG51210 001 t/m ELG51210 000 (CO-STOP gasklepversie)
Het serienummer is te vinden op de achterzijde van de CO melder.

Meer informatie is hier te vinden