Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 55 seconden

Technische Unie VCAVeiligheid op de bouwplaats is heel belangrijk. Bij Technische Unie vindt men dat ook. Daarom heeft de groothandel sinds kort een VCA-certificaat. VCA is een veiligheidsmanagementsysteem om werkzaamheden met een verhoogd risico, zoals op bouwplaatsen, veiliger uit te voeren.
De afkorting VCA staat voor de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.
Onlangs kreeg Technische Unie het VCA-certificaat voor distributie van goederen naar (werk)plekken op de bouwplaats. De certificering is erg belangrijk voor de bouwplaatslogistieke dienstverlening van Technische Unie. Door VCA-gecertificeerd te zijn voldoet Technische Unie aan een deel van de Arbowet en toont zij aan veiligheid, gezondheid en milieu zeer serieus te nemen. Om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen brengt Technische Unie voor de start van de werkzaamheden de veiligheidsaspecten samen met de opdrachtgever in kaart op basis van het Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)-plan. Vervolgens worden maatregelen en afspraken vastgelegd en opgevolgd.

Opdrachtgevers in de bouw eisen steeds vaker dat zowel de bouw- en installatiebedrijven als de leveranciers die leveren op de bouwplaats VCA-gecertificeerd zijn. Al deze maatregelen moeten zorgen voor meer veiligheid en bewustwording op de bouwplaats.