Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 153 seconden

 

30% van de schoolverlaters uit mbo en hbo komen na hun technische opleiding in een niet-technische baan terecht, terwijl juist een technische baan betere perspectieven biedt. Dit blijkt uit het onderzoek door SEOR in opdracht van TechniekTalent.nu. Verder valt op dat hoewel het aantal vrouwen dat een technische opleiding volgt toeneemt, dit niet betekent dat zij ook in een technische functie in de techniek gaan werken.

 

Een opvallende conclusie uit het SEOR-onderzoek is dat technisch opgeleide vrouwen veel minder vaak in een technische functie terecht komen dan technisch opgeleide mannen.  Zo stroomt in het hbo ruim 70% van de mannen door naar een technische functie, terwijl dit bij vrouwen 53% is. In het mbo is het verschil nog duidelijker: hier heeft maar liefst 80% van de mannen een technische functie tegenover slechts 21% van de vrouwen.

 

Het zojuist verschenen SEOR rapport geeft scherp aan welke motieven spelen bij vrouwen: zij  kiezen vaker een niet-technische functie in een niet-technische sector vanwege de mogelijkheden van deeltijdwerk. Dat is het belangrijkste motief. De werksfeer speelt ook mee. Beloning, carrière en opleidingsmogelijkheden zijn minder vaak een doorslaggevende factor.

 

“Het is hartstikke goed dat steeds meer vrouwen kiezen voor een technische opleiding. Zij realiseren zich in toenemende mate dat ze daarmee kiezen voor carrièreperspectief.  En bedenk dat  technologie te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten”, aldus Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME.

 Uit het SEOR-rapport komt duidelijk naar voren dat een technische baan voor zowel vrouwen als mannen goede perspectieven biedt. Werknemers in de technische sector hebben vaker een vast contract en een hoger salaris, dan werknemers in niet-technische functies. Zo heeft van de technisch opgeleiden uit het mbo ongeveer 64% een vaste aanstelling.

 

Het SEOR onderzoek is een aanvulling op de resultaten uit de Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013. Daaruit bleek dat de verwachte instroom in technische beroepen de komende vijf jaar naar schatting 33.000 arbeidskrachten lager ligt dan de vraag naar nieuw technisch personeel. Gezien de vergrijzings- en ontgroeningscijfers zal de krapte na 2018 alleen maar verder toenemen. Deze krapte wordt alleen opgelost als men nieuwe groepen, waaronder vrouwen, weet te werven en te behouden voor de techniek.

André van der Leest, voorzitter van TechniekTalent.nu: “Het is belangrijk dat bedrijven zich realiseren dat het in dienst nemen en behouden van technische vakvrouwen niet ingewikkeld is, soms leeft dat beeld nog. TechniekTalent.nu weet uit ervaring dat dit niet juist is en ziet ook een rol voor zichzelf om bij bedrijven eventuele belemmerende beelden en drempels weg te nemen.”

 

Veel bedrijven spannen zich al in om vrouwen te werven en te behouden. TechniekTalent.nu reikt jaarlijks de Femme Tech Bedrijven Award uit aan bedrijven die dat met succes doen om zo goede voorbeelden te belonen en in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt op 11 november. Technische bedrijven kunnen zich tot 5 september aanmelden via www.techniektalent.nu/femmetechaward

Het SEOR rapport met een samenvatting vindt u op: http://www.techniektalent.nu/bedrijven/meer-vrouwen-techniek/materialen/seor-rapport