Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 135 seconden

De Green Business Club Nederland (GBC Nederland) en technisch dienstverlener Unica zijn voor een periode van drie jaar een samenwerkingsverband aangegaan, waarin Unica zich als kennispartner verbindt aan GBC Nederland. Samen met haar partners initieert en implementeert GBC Nederland lokaal duurzame initiatieven door de oprichting van lokale GBC’s te ondersteunen en te begeleiden. Met duurzaamheid in haar DNA is het lidmaatschap als landelijke kennispartner van GBC Nederland voor Unica een natuurlijke stap.

 

 

Unica heeft als landelijk technisch dienstverlener op het gebied van installatietechniek, ICT en energie veel kennis van duurzame en innovatieve oplossingen en is van grote waarde voor de Green Business Club. Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower: ‘‘Lokale initiatieven op gebouw- en gebiedsniveau tussen betrokken gebruikers, buren en (vastgoed)eigenaren zijn de aanjagers van de volgende verduurzamingsgolf in Nederland. Technisch weten we exact wat we moeten doen, maar de uitvoering en het blijvend vasthouden van het doel blijken in de praktijk lastig. Lokale Green Business Clubs gaan hierin het verschil maken ten opzichte van traditionele belangenverenigingen en bestaande structuren. Unica wil deze verduurzamingsslag actief ondersteunen.”

Annemarie van Doorn, directeur van Green Business Club Nederland: “We zijn blij met Unica als partner. Door haar brede ervaring met energie, veiligheid en comfort in de bebouwde omgeving en kennis van Nederlandse duurzaamheidsrichtlijnen zoals Breeam, zal Unica een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale duurzame initiatieven. Met de expertise van Unica en de inbreng van andere partners van de Green Business Club Nederland wordt een inspiratiekaart ontwikkeld die de lokale GBC’s kunnen gebruiken om concreet aan de slag te gaan met hun gebouw of gebied.”

 

De Green Business Club is een impactorganisatie die samen met haar participanten lokaal duurzame initiatieven initieert en implementeert. Hiertoe worden lokale Green Business Clubs opgericht. De club richt zich op projecten die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de verduurzaming van het gebied en van de bedrijven die daarin gevestigd zijn. Inmiddels zijn er in Nederland 5 lokale GBC’s actief: Zuidas, Rotterdam, Den Haag, Breda en het Groene Hart. In 2014 zullen er meerdere nieuwe GBC’s worden opgericht, hoogstwaarschijnlijk in onder andere Utrecht, Zwolle en Amsterdam-Zuidoost.

Unica is, met 14 vestigingen, 7 gespecialiseerde businessunits en 1600 medewerkers, de grootste zelfstandige technisch dienstverlener van Nederland. Met de realisatie en exploitatie van duurzame energiesystemen zoals houtgestookte biomassainstallaties en warmte-koudeopslag in de bodem en het behalen van energiebesparing via prestatiecontracten is het bedrijf trendsetter op het gebied van duurzame oplossingen. Het bedrijf staat voor een comfortabel en veilig werk- en woonklimaat en optimale communicatietoepassingen. Unica werkt voor opdrachtgevers in de utiliteitsbouw, de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de industrie.

Voor meer informatie: www.unica.nl en www.greenbusinessclub.nl