Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 138 seconden

Tijdens een tweedaagse audit van Dekra is Unica Ecopower positief getoetst op het toepassen van de nieuwe BRL6000-21 richtlijn die per 1 oktober 2014 verplicht is voor alle partijen die zich met warmte/koude opslag (WKO) systemen bezig houden.

Unica is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van deze bodemenergiesystemen. Jan-Maarten Elias, directeur Unica Ecopower: ‘Deze certificering is voor ons een belangrijke stap in het verder professionaliseren van onze integrale dienstverlening op het gebied van bodemenergiesystemen, vanaf het ontwerp tot en met beheer en exploitatie.’

 

Volgens het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen dienen bedrijven die bodemenergiesystemen (WKO) ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden vanaf 1 oktober 2014 te beschikken over een erkenning van overheidsinstantie Bodem+. Voor die erkenning heeft het bedrijf één of meer certificaten nodig. Unica Ecopower heeft zich laten certificeren voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud, zodat zij integrale klimaatinstallaties met WKO kan aanbieden. Zij zal op basis hiervan binnenkort de erkenning aanvragen bij Bodem+. Jan-Maarten Elias: „Deze gehele certificeringsslag van onze bedrijfstak zal een belangrijk signaal geven aan opdrachtgevers en eindgebruikers, dat zowel nieuwe als bestaande bodemenergiesystemen zeer rendabel en vooral betrouwbaar kunnen draaien en duurzaamheidsambities waar kunnen maken.“ Unica Ecopower zal als kenniscentrum voor duurzame technieken voor de gehele Unica Groep deze certificering verder verzorgen, inregelen en waarborgen.

 

Na een voorbereiding van meer dan 9 maanden is het eerste traject afgerond. Verschillende medewerkers van Unica Ecopower hebben een examen moeten afleggen voor het ontwerp, de realisatie of het beheer van een bodemenergiesysteem (WKO). Daarna zijn de verschillende verplichte basis documenten opgesteld die voldoen aan de BRL6000-21 kwaliteitscriteria en zijn inmiddels meerdere projecten volgens deze documenten uitgevoerd. Alle  andere WKO’s van Unica zullen binnenkort ook ingericht worden volgens deze nieuwe beoordelingsrichtlijn.

Het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen bevat meerdere onderdelen. Voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen zijn algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL 6000-00 en BRL 6000-21, die de interne kwaliteit binnen het bedrijf en de gerealiseerde bodemenergiesystemen moeten borgen. Zo worden eisen gesteld aan opdrachtverstrekking, interne bedrijfsprocessen, medewerkers die werken met bodemenergiesystemen en de werkwijze van de certificatie-instelling. Voor het ondergrondse deel zijn algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL SIKB 11000, zoals eisen aan de competenties van de projectleiders. Technische uitvoeringseisen liggen vast in protocol 11001, dat eveneens bij de BRL hoort.

 

Dekra is als certificerende instantie bij dit traject betrokken. Tijdens de audit van Unica Ecopower is ze bijgestaan door Techniplan Adviseurs voor de inhoudelijke kennis overbodemenergiesystemen.  Ook KvINL is als beheerder van de BRL betrokken bij dit traject en is blij dat het eerste bedrijf in Nederland nu positief getoetst is. Er wordt verwacht dat meerdere marktpartijen snel zullen volgen om de deadline van 1 oktober 2014 te halen.

 

Voor meer informatie: www.unica.nl