Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 158 seconden

De eerste techniek-gastles in het kader van de pilot ‘Gastlessen, zó geregeld’, is een feit. Het betreft een initiatief van TechniekTalent.nu. Maarten van der Boon, werkzaam bij technisch dienstverlener Leertouwer, was de eerste gastdocent voor klas 4 van het vmbo-tl van het Ichthus College in Veenendaal. Leertouwer en Ichthus zijn nauw betrokken bij het Knooppunt Techniek in de FoodValley. Bedrijf, school én leerlingen zijn enthousiast en vinden de pilot voor herhaling vatbaar.

Doel van de gastles was de leerlingen, waaronder veel jonge meiden, in te laten zien hoe dichtbij technologie bij hen komt, ongeacht het beroep dat zij kiezen. Een aantal leerlingen in klas 4 van het vmbo-tl heeft al een keuze gemaakt voor de toekomst. Zorg blijkt populair in de klas. De gastles ging daarom niet te diep in op installatiewerk, maar vooral op ontwikkelingen als cybercrime, robotisering, internet of things, big data en nanotechnologie.

Van der Boon: “Het was voor mij een spannende dag. Ondanks dat ik ervaring heb met gastcolleges aan het hbo, vraagt het VMBO toch een andere aanpak en inhoud. Natuurlijk was ik goed voorbereid. Zo wilde ik ervoor zorgen dat de vorm en inhoud aansloten bij de interesses, het niveau en leeftijd van de leerlingen. Dat bleek zo te zijn. Er was veel interactie en er ontstonden levendige discussies. Het was een leuke ervaring; voor de leerlingen, de docent maar ook voor mijzelf. Ik kan mijn collega’s in het bedrijfsleven echt aanraden ook eens voor de klas te gaan staan.”

Ook het Ichthus College is positief verrast. Biologiedocent André Kalisvaart was benieuwd of hij makkelijk een match zou vinden voor zijn mentorklas, die voor 80 procent uit meiden bestaat. Kalisvaart: “Dat bleek gelukkig zo te zijn. Leertouwer is een van de bedrijven die onder meer gastlessen biedt waarvan de inhoud goed aansluit op klassen die overwegend uit meisjes bestaan. En de banen in het bedrijf zijn vooral op mbo-niveau. Dat sloot perfect aan. De leerlingen reageerden heel positief, maar ook voor mij als docent was het een eye-opener. Zo ben ik me bewuster geworden van het belang van meegaan met technologische ontwikkelingen. De banen waar we nu mensen voor opleiden bestaan straks niet meer op dezelfde manier. Om straks goede aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, zullen we ons als school daar nu op moeten voorbereiden.”

Voor zowel Leertouwer als Ichthus was deze gastles een geslaagd experiment. De match kwam tot stand via een online platform van ‘Gastlessen, zó geregeld’ dat wordt aangeboden door TechniekTalent.nu. Het brengt vraag en aanbod in gastlessen en bedrijfsbezoeken bij elkaar. Maar dat niet alleen. Binnen het platform biedt een kennisbank scholen adviezen, achtergrondinformatie en handige hulpmiddelen om gastlessen en bedrijfsbezoeken in het LOB-programma tot een succes te maken. Omdat Loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) steeds belangrijker wordt in het onderwijs is zo’n kennisbank heel waardevol, aldus de initiatiefnemer.

Rondom Ede-Wageningen en Amsterdam zijn in oktober pilots gestart met ‘Gastlessen, zó geregeld’. Regionale netwerken erachter zijn Knooppunt Techniek in de FoodValley en Masterplan Amsterdam die mensen enthousiasmeren voor dergelijke initiatieven. Bedrijven en scholen die interesse hebben in een gastles kunnen voor meer informatie naar de website van Techniektalent.nu.

[related_post themes=”text”]