Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 153 seconden

Een nieuw kabinet moet voorrang geven aan een modern, innovatief industriebeleid. Dat beleid moet zorgen voor een snellere energietransitie, betere zorg en meer veiligheid. Dat schrijven de ondernemersorganisaties FME, Uneto-VNI, Koninklijke Metaalunie en Bouwend Nederland in een brief aan informateur Edith Schippers. De industriewerkgevers willen dat een nieuw kabinet techniekonderwijs topprioriteit maakt en een miljard euro investeert in onderzoek en innovatie. De Industriecoalitie van FME, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en Metaalunie vertegenwoordigt ruim 27.000 bedrijven met 600.000 werknemers en een omzet van 140 miljard euro.

Topprioriteit voor techniekonderwijs
De komende jaren zijn minimaal 50.000 technische vakmensen op alle niveaus nodig. Een nieuw kabinet moet daarom topprioriteit geven aan een landelijk dekkend aanbod van techniekopleidingen: iedereen moet toegang kunnen krijgen tot techniekonderwijs. Ook pleiten de industriewerkgevers voor een investeringsfonds zodat álle kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kennismaken met techniek. Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI: “Het gaat om de banen van de toekomst. Met technische vakmensen kunnen we onze woningen en gebouwen CO2-neutraal maken en onze zorg beter én goedkoper. We moeten nú investeren in de werkgelegenheid van morgen.”

Smart Industry
Digitalisering van de Nederlandse industrie is één van de belangrijkste aanjagers van groei en nieuwe banen. Daarom vraagt de Industriecoalitie een nieuw kabinet verder te investeren in het actieprogramma Smart Industry. In dit programma werken industrie, overheid, kennisinstellingen en werknemersorganisaties samen aan een toppositie voor Nederland in de vierde industriële revolutie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Onze industrie kan zich meten met de wereldtop. Als onze industrie nóg slimmer produceert, biedt dat fantastische exportkansen en nieuwe banen. Ik roep een nieuw kabinet daarom op nú te investeren in de digitalisering van de industrie.” De Industriecoalitie wil onder meer een ministerieel topteam dat kabinetsbreed inzet op digitalisering. Ook moet een nieuw kabinet investeren in fieldlabs waarin bedrijven en kennisinstellingen werken aan slimme technologische oplossingen voor grote uitdagingen op gebieden als energie, zorg, bouw en veiligheid.

Een miljard voor onderzoek en innovatie

De industriecoalitie ziet grote kansen om ons land beter en duurzamer te maken. Daarvoor zijn investeringen nodig van de branches zelf, maar óók van de overheid. Het nieuwe kabinet moet volgens de werkgevers een miljard euro vrijmaken voor onderzoek en innovatie. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “Alleen met innovatieve, schaalbare oplossingen kunnen we de vele bouw- en infra-uitdagingen van de toekomst aan. We moeten nu vaart maken om onze infrastructuur te vernieuwen en te verduurzamen. We hebben het onder meer over 4.400 bruggen en 100.000 kilometer aan oude rioleringen.”

Knelpunten op de arbeidsmarkt wegnemen
Het werkgelegenheidsperspectief in alle technische sectoren is groot. Werkgevers ervaren echter belemmeringen in de arbeidsmarktwetgeving waardoor zij terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen. Fried Kaanen, voorzitter van Metaalunie: “Het systeem werkt niet. De ontslagprocedure is strikter geworden, dit veroorzaakt vliegangst. Het is tijd om knelpunten aan te pakken, zoals de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte, de excessen van de Wet modernisering ziektewet en de WGA-duur. Zo kunnen we de komende jaren tienduizenden jonge mensen een vaste baan en carrièreperspectief bieden. Die kans mogen we niet laten lopen.”

[related_post themes=”text”]