Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 168 seconden

Met Doekle Terpstra als frontman, probeert Uneto-VNI er alles aan te doen om de instroom van technische vakmensen in de branche te verbeteren. Des te opvallender dat uit onderzoek van technisch opleider ROVC blijkt dat slechts één op de tien ondervraagden vindt dat acties vanuit brancheorganisaties efficiënte aanjagers zijn voor het terugdringen van het nijpende tekort. Dat deze acties niet direct met Uneto-VNI worden geassocieerd, vindt Terpstra echter begrijpelijk. “De activiteiten worden namelijk uitgevoerd door bijvoorbeeld Opleidingsfonds OTIB, de regionale opleidingsbedrijven InstallatieWerk of het beroepsonderwijs zelf.”

Terpstra: “Het techniekonderwijs heeft voor Uneto-VNI absolute topprioriteit. Onze leden ondervinden nu al problemen als gevolg van een groeiend tekort aan technische vakmensen. Wij doen er alles aan om de instroom in de techniek te verbeteren. Maar als brancheorganisatie alleen lukt het ons niet om de problemen op te lossen. De sleutel ligt bij samenwerking met andere partijen, zoals het bedrijfsleven, het (beroeps-)onderwijs én de overheid. Alleen op die manier kunnen we resultaten boeken. Uit het onderzoek van ROVC blijkt in ieder geval dat de acties die wij sámen met deze partijen uitvoeren positief worden beoordeeld.”

Op fietsafstand een vmbo-techniekopleiding
“Het onderzoek van ROVC onderstreept nog eens de urgentie van een het tekort aan technici”, vervolgt Terpstra. “Er is al veel gebeurd, maar extra acties in met name het vmbo en mbo zijn dringend noodzakelijk. De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is al stukken beter dan voorheen, maar kan nog beter. Techniekonderwijs moet makkelijk toegankelijk zijn; voor alle jongeren die willen kiezen voor een carrière in de techniek moet er op fietsafstand een vmbo-techniekopleiding zijn. En er moet letterlijk meer ruimte komen voor zogenaamde ‘hybride’ docenten. Dit zijn docenten die deels in de praktijk werken en deels voor de klas staan.”    

Een technische mbo-opleiding winnen
ROVC zelf is inmiddels een winactie gestart, waarbij een technische mbo-opleiding ter waarde van €15.000,- wordt weggeven. Dit doet de opleider samen met YoungCapital. De wedstrijd wordt georganiseerd om aandacht te vestigen op de uitdaging waar de branche op dit moment voor staat. Zowel technici als mensen die de techniek in willen, oftewel zij-instromers, maken kans om een technische mbo-opleiding te winnen. Er is keuze uit een opleiding op mbo-3 of 4-niveau. De winnaar bepaalt zelf het technisch vakgebied waarin hij of zij zich wil ontwikkelen. ROVC biedt kandidaten een kennismaking met het technisch opleidings- en werkveld. Daarnaast ontvangen zij studieadvies van professionele adviseurs.

Symbolische stap om tekort te lijf te gaan
John Huizing, directeur bij ROVC: “De technische sector staat onder druk. Er is een hevig tekort aan technici, zowel kwalitatief als kwantitatief. Technische organisaties zijn voortdurend op zoek naar technisch talent. Het is van belang dat organisaties kijken naar enthousiasme en motivatie onder potentiële technici. Zij-instromers zijn in deze branche gewilder dan ooit. Met deze wedstrijd wil ROVC technisch Nederland laten zien dat er veel potentie in de markt te vinden is, als je het maar wilt zien. Daarnaast zetten we hiermee een eerste symbolische stap om het tekort aan technici te lijf te gaan.”

Stevig in de schoenen staan
“YoungCapital ondersteunt dit initiatief, omdat we zien dat de markt vraagt om goed opgeleide technici”, aldus Bart Dekker, accountmanager YoungCapital. “Daarom leiden wij in samenwerking met ROVC gemotiveerde, energieke trainees vakinhoudelijk op. Daarbij begeleiden we ze ook in hun persoonlijke ontwikkeling, waardoor ze stevig in hun schoenen staan.”