Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 168 seconden

In de aanloop naar ‘De Dag van de Ingenieur’, op 19 maart, heeft NRC Carrière onderzocht hoe het is gesteld met de arbeidsmotivatie van hbo’ers en wo’ers met een technische opleiding. Bijna alle technici zijn trots op hun werk, maar zien uitdagingen voor het imago van het vak. 91 procent geeft aan dat het belang van techniek voor de samenleving wordt onderschat. Wel is bijna driekwart positief over de toekomst en heeft de verwachting dat de werkgelegenheid nog zal toenemen.

Bijna alle technici blijven graag in dit werkveld actief en denken er niet aan over te stappen naar een ander werkveld. Negen van de tien ondervraagden (88%) geven aan dat ze thuishoren in deze sector. Slechts 8 procent geeft aan een andere sector te kiezen als de keuze opnieuw gemaakt kon worden. Vrijwel alle ondervraagden denken over een jaar nog steeds werkzaam te zijn in de technische sector.

 

Bij ruim de helft van de technici bestaat het gevoel dat het imago van de technische sector niet optimaal is en zij springen daarvoor dan ook op de bres. Het werk in de technische sector wordt volgens hen onderschat. Niet alleen het werk zelf wordt onderschat, ook het belang van techniek voor de samenleving wordt volgens een meerderheid van de geënquêteerden onderschat. Het imago en het aanzien van het technische vak, zoals zij het aanvoelen, worden als matig gewaardeerd: respectievelijk beoordelen zij deze met een 6,4 en een 6,3. Ook de financiële waardering voor het vak wordt genoemd als ondergewaardeerd.

 

Bijna alle ondervraagden zijn trots op hun werk (97%) en ruim driekwart waardeert de technische sector als werkveld en de werkgevers binnen dat werkveld. Ze worden vooral gemotiveerd door de functie-inhoud, afwisseling en uitdaging van het werk en niet zozeer door bonussen, status en aanzien. Gemiddeld waarderen de technici het werken in de technische sector met een 7,5. Bijna driekwart van de ondervraagden (74%) is positief over de toekomst. Deze groep denkt dat de werkgelegenheid alleen maar zal toenemen vanwege het groeiende belang van het vak voor de samenleving.

 

In totaal werkten 641 respondenten (allen hoger opgeleiden in de techniek, van 20 tot en met 55 jaar) mee aan dit kwantitatieve onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction, gedurende twee weken in februari 2014. Het doel van het onderzoek was om de arbeidsmotivatie van deze doelgroep in kaart te brengen, als opmaat naar De Dag van de Ingenieur op 19 maart 2014.

 

NRC Carrière, opdrachtgever van het onderzoek, helpt werkgevers bij het aantrekken van technisch talent. Laurien Roos, Productmanager: “Ondanks de verwachting van toenemende werkgelegenheid zien wij dat werkgevers in de technische sector nog altijd moeite hebben om vacatures te vervullen. Doordat de rol van techniek steeds belangrijker wordt voor de samenleving zal die krapte in de toekomst alleen maar groter worden. Mede daarom zijn wij partner van De Dag van de Ingenieur. Samen met KIVI en NLingenieurs willen wij uitdragen dat de technische sector niet alleen interessant is om in te werken, maar dat deze in de toekomst van cruciale waarde is voor de samenleving.”

 

Op woensdag 19 maart 2014 brengt NRC Carrière daarom een Techniek-special uit bij nrc.next. Vanaf vandaag tot en met 21 maart 2014 is het laatste nieuws over werken in de techniek dagelijks te vinden op www.special.nrccarriere.nl.