Unica heeft over het jaar 2015 een sterke groei geboekt. De omzet steeg met 11% naar € 292 miljoen (2014: € 262 miljoen) en er werd een nettowinst gerealiseerd van € 5,2 miljoen (2014: € 2,4 miljoen). Dankzij autonome groei en twee overnames in 2015 kende Unica een sterk jaar. Unica voorziet voor 2016 een verdere groei in omzet en rendement en blijft daarnaast mogelijkheden onderzoeken om haar marktpositie te versterken via kleinschalige overnames op het gebied van industrie en het intelligenter maken van gebouwen.