Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zolang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Zij overwegen dan om hun woning comfortabeler te maken. Dit kan door bijvoorbeeld drempels te verwijderen, een inloopdouche aan te brengen, domotica toe te passen of zelfs een slaapkamer op de begane grond aan te bouwen. Het financieren van verbouwingen blijkt in de praktijk erg moeilijk als je ouder wordt. Ook gemeenten en provincies vinden het belangrijk dat bewoners hun woning aanpassen en stimuleren steeds vaker inwoners om vroeg na te denken over ‘later’ en hun woonsituatie. Met de Blijverslening biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) gemeenten een aantrekkelijk financieel instrument om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning. De Blijverslening is door SVn ontwikkeld op verzoek van het landelijk ’Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ en gemeenten en provincies.