Gratis opleiding ‘Drinkwaterbeveiliging’
Sinds 2012 moet de controle van Europese leidingwaterinstallaties aan de Europese norm voldoen (EN 806-5). Het beheer van de Nederlandse installaties volgens de NEN 1006 (in werkbladen 1.4G en 3.8) wordt momenteel herbekeken en aangescherpt, vooral met betrekking tot de controles van de leidingwaterinstallaties. Tijd om de materie nog eens onder de loep te nemen!