Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 115 seconden

Kennisinstituut ISSO organiseerde gisteren het Verander Event. Directeur Rob van Bergen benutte zijn inleidende praatje om de nieuwe strategie van het instituut voor het voetlicht te brengen. In plaats van zich met name te richten op het verspreiden van vakkennis wil ISSO de vakman op het juiste moment van de juiste kennis voorzien. Op deze wijze daalt de kennis beter in de branche, verwacht Van Bergen. Hierna volgde een boeiende presentatie van Jan Aerts, die een toekomstbeeld van de vakman schetste. Volgens de ISSO-projectcoördinator moet die vakman rekening houden met verschillende trends, zoals de versmelting van bouw- en installatiebedrijven, een toenemend gebruik en ontwikkeling van ICT-mogelijkheden, betere en slimmere producten en meer aandacht voor conceptniveau.

Een leven lang leren om flexibel te zijn
De rode draad, aldus Aerts, is dat er een verschuiving plaatsvindt waarbij systeemkennis belangrijker wordt dan productkennis. In z’n algemeenheid moet de vakman van de toekomst een leven lang leren om flexibel te zijn om zo sneller in te kunnen spelen op veranderingen. Daarnaast is het nodig om modulair te leren denken, zowel in de ontwerp-, realisatie- als beheerfase.

Speciaal voor de bezoekers van Installatienet gaf Aerts nog een aantal tips mee. “Zorg dat je systeemkennis in huis haalt zodat je niet alleen een installatie kan aanleggen, maar dat deze ook blijvend automatisch kan functioneren. Doe je dat niet, en je ziet dit al gebeuren, dan geef je een deel van je boterham aan andere partijen weg, zoals ICT-specialisten. Door systeemkennis kun je tijdens de aanleg en levensfase van een installatie inkomsten genereren. Ga dus eens op bezoek bij fabrikanten, die kunnen je bij uitstek helpen om die systeemkennis te verwerven.”

Ontwikkel vakkennis van duurzame technieken
Ontwikkel ook een gedegen vakkennis van duurzame technieken en concepten en houd daarbij mogelijkheden in het oog om systemen uit te breiden en te verknopen met andere oplossingen (modulair denken). Denk verder na of je kunt gaan prefabben. Industrialisering leidt tot lagere kosten en hogere kwaliteit. Dit proces wordt versneld door de hoge duurzaamheidseisen die tegenwoordig worden gesteld en voortdurend aangescherpt. Kortom, het is raadzaam hier iets mee te doen om concurrerend te blijven. Ook als kleine jongen in de bestaande bouw moet je rekening houden met deze ontwikkeling. Grote installateurs hebben dit al opgepakt.”

 

 

 

[related_post themes=”text”]