Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 163 seconden

Sales in de bouw 2014De bouwsector zet grote stappen in het terugdringen van faalkosten en verbeteren van de onderlinge samenwerking. Tijdens de derde S@les in de Bouw en Installatie-Dag op Landgoed Zonheuvel in Doorn, maakten de organisaties STABU, ETIM Nederland, GS1 Nederland en S@les in de Bouw bekend de handen stevig ineen te slaan. De conclusie van de dag: ‘Het werken met standaarden is geen keuze meer, maar een basisvoorwaarde voor een succesvolle ketensamenwerking.’

De samenwerking tussen STABU, ETIM Nederland , GS1 Nederland en S@les in de Bouw laat de sector zien dat de fase van praten en goede voornemens gepasseerd is. Nieuwe tijden waarin informatietechnologie een grote rol speelt, beweegt de sector onvermijdelijk in de richting van gedeelde standaarden. Wil men elkaar blijven verstaan dan is het spreken van een  gemeenschappelijke taal geen keuze meer, maar een basisvoorwaarde.

Doel is de bouwsector te bewegen in de richting van een standaard, een gemeenschappelijke taal die de digitale uitwisseling van bouwinformatie moet gaan versoepelen. Dit kunnen bijvoorbeeld barcodes zijn op bouwmaterialen en –artikelen, maar ook een gemeenschappelijke database waar artikelgegevens uniform worden gedeeld en opgeslagen.

De ambitie voor de invoer van  een standaard wordt niet alleen ingegeven door de noodzaak om faalkosten terug te dringen. Ook de toenemende automatisering van de bouw en het groeiende gebruik van informatiemodellen als BIM sporen daartoe aan. Het accepteren van een standaard door de sector is geen luxe meer maar straks een voorwaarde om überhaupt zaken te kunnen doen.

Marc Verhage van STABU nam als eerste de metafoor van een bouwsteen ter hand. STABU richt zich op het specificeren van bouwwerken en onderliggende bouwsystemen, installaties en producten. Wat zijn de essentiële kenmerken van een baksteen? Voldoet deze aan de juiste normen, wet- en regelgeving?  Hoe dient de baksteen te worden toegepast?

STABU komt per 6 januari 2015 met de vernieuwde specificatiestandaard: STABU Bouwbreed. Met deze standaard kunnen producten in hun toepassing gespecificeerd worden voorzien van alle relevante kwalitatieve en juridische informatie, direct gekoppeld aan BIM software. Daarnaast levert STABU dè database in Nederland met productinformatie, geheel conform de geldende wet- en regelgeving.

ETIM biedt de markt een uniform internationaal classificatiemodel voor het eenduidig indelen en beschrijven van technische producten. Hierdoor is snel het product te vinden dat voldoet aan de gevraagde specificaties, aldus Marc Habets van ETIM Nederland. Minder foute bestellingen betekent minder faalkosten. En geclassificeerde gegevens kunnen door de hele keten worden hergebruikt. Het toevoegen van reken- en tekenkenmerken maakt ETIM straks nog belangrijker als standaard voor BIM.

De derde stap draait om identificeren, vertelt Kyra Blankenstein van GS1 Nederland. Zij wijst op de barcode op de baksteen. Door producten van een unieke code te voorzien, kunnen ze in de logistieke bouwketen gevonden en gevolgd worden. Volgens Blankenstein legt de sector door het in gebruik nemen van een elektronische berichtenset, een stevige basis voor de toekomst.

Tot slot voegt Rien Wabeke van S@les in de Bouw de vierde stap toe: ketensamenwerking kan alleen tot stand komen via onderlinge communicatie. Volgens Wabeke verloopt de communicatie in de bouwsector steeds vaker via S@les in de Bouw. Er worden nu al duizenden berichten per dag uitgewisseld en dat aantal groeit nog steeds. Bestellen en factureren en dergelijke volgens gemeenschappelijke spelregels levert de sector veel efficiencyvoordeel op.

Voor meer informatie: www.salesindebouw.nl