Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 51 seconden

De eerste subsidieregelingen voor de Topsector Energie zijn dinsdag 1 april open gegaan. Het ministerie van Economische Zaken stelt 48,8 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van energie-innovaties in 2014. De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van  fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies.

De regelingen voor energiebesparing in de industrie zijn nieuw dit jaar. Ze subsidiëren early adopter- en pilotprojecten. De early adopter projecten verkennen de levensvatbaarheid van energiebesparende procestechnologie of -concepten. Mkb-technologieleveranciers met minimaal twee potentiële eindgebruikers komen hiervoor in aanmerking.

 

Ook komt er subsidie beschikbaar voor grootschalige pilotprojecten, waarin ondernemers een representatief prototype testen in een realistische omgeving.  Daarnaast zijn de haalbaarheidsstudies Wind op Zee nieuw in 2014. En overall zijn, in  samenwerking met de TKI’s, de programmalijnen inhoudelijk aangescherpt.

 

De nu geopende regelingen hebben onder meer betrekking op energiebesparing in de gebouwde omgeving en zonne-energie.

Voor meer informatie: www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/topsector-energie-0  en www.topsectorenergie.nl