Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

DucoBox WTWVoor producten en systemen die bijdragen aan verduurzaming van woning of gebouw, zijn subsidies beschikbaar. Aan de hand van de DucoBox WTW wijst Duco erop dat dit een interessante stimulans kan zijn voor de klant die aan verduurzaming wil doen zonder extra diep in de buidel te hoeven tasten.

De DucoBox WTW is een mechanische ventilatie-unit die warmte terugwint uit af te voeren ventilatielucht. Dankzij de warmteterugwinning is de DucoBox WTW opgenomen in de apparatenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kunt u aanspraak maken op één of meerdere subsidies, afhankelijk van het aantal aangekochte afvoerventilatoren. De DucoBox WTW is terug te vinden in de apparatenlijst onder ‘Hybride – warmtepomp’ met de volgende specificaties:
Merk: Duco; Type: DucoBox WTW; Vermogen: 2 kW; Subsidiebedrag: 1000 euro; Meldingsnummer: KA01699.

Om het gebruik van duurzame maatregelen verder te stimuleren, maakt de Nederlandse overheid dit jaar 70 miljoen euro vrij. Burgers en zakelijke gebruikers, waaronder woningbouwverenigingen die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken, kunnen in het kader van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE) die loopt tot eind 2020 een subsidie aanvragen. Dergelijke aanvragen kunnen van 4 januari tot en met 31 december 2016 worden ingediend.

De apparaten die in aanmerking komen voor een subsidie dienen te voldoen aan een aantal specifieke eisen:

  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht – waterwarmtepomp,
  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel,
  • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van maximaal 70 kW,
  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.

Voor meer informatie: www.duco.eu en

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/kom-ik-aanmerking