Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

air-source-heat-pumpSinds begin dit jaar de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van kracht is geworden, zit de aanschaf van warmtepompen aardig in de lift. Tot en met 31 juli zijn er in totaal 7424 subsidieaanvragen geweest waarvan 87% afkomstig was uit de particuliere markt. De subsidie is bedoeld voor pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen.  Opvallend is dat in de particuliere sector bijna 50% van de aanvragen een warmtepomp betrof. Bij de zakelijke aanvragen was het percentage warmtepompen 75%. (bron: RVO.nl).

De toename van warmtepompsystemen betreft zowel de grondgebonden warmtepomp als de lucht/water warmtepomp. Om te zorgen dat in de praktijk de kwaliteit van de warmtepompsystemen voldoende tot hun recht komen, is het van groot belang dat zowel het ontwerp als de realisatie van dergelijke systemen op vakkundige wijze geschiedt.

Met name voor de grondgebonden warmtepompsystemen geldt dat het installatiebedrijf dat dergelijke systemen aanlegt hiervoor gecertificeerd moet zijn. Maar ook bij de aanleg van lucht/waterwarmtepompsystemen geldt dat het in huis hebben van de nodige vakkennis van groot belang is.

Voor het ontwerpen en installeren van warmtepompsystemen in woningen zijn speciale cursussen ontwikkeld waarin de noodzakelijke kennis wordt bijgebracht en waarvoor men in het kader van de certificering desgewenst ook een Cito-diploma kan behalen.

Zowel voor de cursus individuele grondgebonden warmtepompsystemen in woningen als voor lucht/water warmtepompen in woningen kunt u terecht bij de Warmtepomp-Academy: www.warmtepomp-academy.nl.

[related_post themes=”text”]