Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 191 seconden

Studenten van Hogeschool Utrecht hebben hun afstudeeronderzoek dit jaar voor het eerst gedaan bij meerdere bedrijven. Deze nieuwe onderzoeksvorm is mogelijk door Connecting Networks, een initiatief van het lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met bedrijven in de bouwketen. Vijf bedrijven nemen actief deel aan het netwerkinitiatief: Unica Installatietechniek, BAM Utiliteitsbouw, JHK Architecten, Brink Groep en Talen Vastgoedonderhoud.

Connecting Networks bestaat uit een geselecteerde groep bedrijven die de hele bouwketen vertegenwoordigen. Van architect/constructeur, aannemer, bouwfysisch/installatieadviseur tot installateur. De onderzoeksthema’s en -vragen zijn in nauw overleg met de deelnemende bedrijven geformuleerd, zodat het onderzoek optimaal aansluit op de doelstellingen van het onderwijs en de vragen van het bedrijfsleven. Via de aangesloten organisaties van Connecting Networks kunnen de studenten hun onderzoeksvragen vanuit verschillende disciplines benaderen en op elkaar afstemmen.

 

Het doel van Connecting Networks is het versterken van netwerken en samenwerkingsvormen vanuit gedeelde onderzoeksvragen. Connecting Networks maakt het voor studenten mogelijk vanuit een integrale benadering onderzoek te doen in een multi-disciplinaire setting met toegang tot het zakelijke netwerk van de betrokken bedrijven. De studenten hebben hun onderzoek onlangs afgerond en hun bevindingen gepresenteerd aan de deelnemende bedrijven.

Het was voor Unica een logische stap om aan te sluiten bij Connecting Networks. Erol Aksoy, directeur Unica Hoevelaken, licht toe: “Om als katalysator te fungeren voor nieuwe ontwikkelingen, vernieuwend te zijn en onderscheidend op de markt te kunnen bewegen, dienen nieuwe paden bewandeld te worden. Voor bedrijven is het cruciaal om goed opgeleid personeel voor de branche te verkrijgen en de aansluiting bij de scholen (vice versa) te verstevigen.”

De thema´s waarop de afstudeeronderzoeken gericht zijn, betreffen ketensamenwerking, circulaire economie, kennismanagement en Lean. Ketensamenwerking omvat alle partijen die achtereenvolgens bij de totstandkoming van een project zijn betrokken (de bouwkolom). Circulaire economie is gericht op maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en minimale waardevernietiging. Lean staat voor maximale waarde voor de opdrachtgever met zo min mogelijk verspillingen.

Technisch dienstverlener Unica is als partner nauw betrokken bij Connecting Networks. Het bedrijf heeft door studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoek laten doen naar onder andere flexibele, herbruikbare kantoorruimtes.

 

Rogier Laterveer, projectleider van Connecting Networks van de Hogeschool Utrecht, licht toe: “Met de steeds grotere noodzaak om studenten oplossingen te laten bedenken voor actuele onderwerpen heeft de Hogeschool Utrecht samen met studenten en de aangesloten bedrijven besloten om onderzoek te doen naar circulaire economie in de bouw en hier praktisch invulling aan te geven. Bijzonder hierin is dat de studenten bij minimaal twee bedrijven een werkplek hebben. Eén van de resultaten is een tijdelijke en geconditioneerde ruimte in een leegstaand kantoorgebouw. Dit hebben de studenten Mike de Bruijn en Floris Mooij vanuit diverse kanten benaderd en dus daadwerkelijk integraal ontworpen. Van marktonderzoek naar marketing en van installaties tot grondstoffenpaspoort. Door de resultaten in te brengen in het onderwijs zorgen we vanuit het lectoraat voor borging van de kennis en de student van de toekomst.”

Erol Aksoy vult aan: “Met het oog op de huidige leegstand in gebouwen en tegelijkertijd de vraag naar kantoorruimten met diversiteit in functievraag, wil Unica weten hoe zij hierop in kan spelen. De studenten hebben onderzocht hoe kantoorruimtes zijn te realiseren, die na hun gebruikscyclus hergebruikt kunnen worden. Op een andere plek of in een andere vorm. Kantoorverhuur wordt tegenwoordig vooral gerevitaliseerd door gehele kantoren op te knappen waar organisaties zich vervolgens kunnen huisvesten. Dit houdt in dat een kantoor wordt aangeboden als bezit en niet als dienst. Hier passen de studenten van de Hogeschool Utrecht de omgekeerde benadering op toe.”

Op de foto: studenten en bedrijven Connecting Networks; Erol Aksoy, directeur Unica Hoevelaken (rechts staand), Rogier Laterveer, projectleider Connecting Networks van de Hogeschool Utrecht (midden gehurkt).

Voor meer informatie: www.hu.nl en www.unica.nl