Om schoolbesturen en gemeentes te helpen de juiste keuze te maken in het doolhof van CO2-meters, lanceert Stichting Binnenklimaattechniek het Nationaal Register CO2-meters. De afgelopen maanden hebben honderden scholen en gemeenten geïnvesteerd in betere ventilatie en in duizenden klaslokalen zijn CO2-meters geplaatst. Toch heeft 40% van de klaslokalen nog geen CO2-meter, zo bleek uit een recente peiling. Om dit recht te trekken, is een werkende CO2-meter sinds kort in iedere klas verplicht. Maar hoe maak je als verantwoordelijke nu de juiste keuze?

Een CO2-meter bestellen is zo gebeurd, maar hoe weet je als schoolbestuur of gemeente nu of je er een in huis haalt die doet wat die moet doen? Er zijn honderden CO2-meters beschikbaar, maar niet iedere meter levert dezelfde prestaties. Voor de CO2-meters in het Nationaal Register CO2-meters is op basis van verschillende criteria, waaronder dataopslag en dataverwerking, bepaald of de meters naar behoren functioneren. Daarnaast worden schoolbesturen die met het register aan de slag gaan verder op weg geholpen met aanvullende informatie zoals de Handreiking Optimaal Ventileren, de Conceptvergelijking voor schoolventilatiesystemen en het Programma van Eisen – Frisse Scholen.

Winterklaar
Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) gaf eerder al aan dat er op veel scholen veel werk is verzet om gebouwen winterklaar te maken, maar moedigde ook de scholen die nog niet zover zijn aan om gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn. Nu is winterklaar maken, met het oog op pandemische paraatheid, één ding, maar onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) toonde aan dat ventilatie ook effect heeft op de scores van basisschoolleerlingen. De onderzoekers geven aan dat het tijd is om de regelgeving voor luchtkwaliteit aan te scherpen en bovendien streng te handhaven op de maximaal acceptabele CO2-niveaus (950 ppm voor scholen gebouwd na 2012 en 1200 ppm voor scholen gebouwd voor die tijd).

Helpende hand
Voorzitter Stichting Binnenklimaattechniek, Remi Hompe: “In de zoektocht naar een gezonder binnenklimaat is het lastig om te bepalen waar je nu het beste kunt beginnen. Als stichting zijn we blij met de oproep van de onderzoekers van de UM om het beleid op het gebied van luchtkwaliteit aan te scherpen. Met het Nationaal Register CO2-meters bieden wij schoolbesturen en gemeentes, maar ook andere instanties, de helpende hand.”

In eerste instantie is dit register opgezet voor gemeenten en scholen, maar ook andere gebouweigenaren die met behulp van monitoring willen werken aan een beter binnenklimaat kunnen hiervan gebruik maken.