Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 181 seconden

Zoals bekend, mag het ontwerp, de realisatie, de inbedrijfstelling en het beheer van bodemenergiesystemen per 1 oktober 2014 uitsluitend door gecertificeerde installateurs, boorbedrijven en adviseurs worden uitgevoerd. Dit werd vastgelegd in het BRL 11000 protocol (ondergronds) en het BRL 6000-21 protocol (bovengronds).

Vooral kleinere installateurs maken zich zorgen om het omvangrijke, kostbare vergunningstraject dat zij moeten doorlopen om warmtepompinstallaties te mogen blijven aanbieden. De Nathan Group, waar onder andere broninstallatiebedrijf ThermoPlus, Alpha-InnoTec importeur Nathan Import/Export en servicebedrijf ThermoDynamic onderdeel van zijn, staat op voor deze groep ondernemers en biedt hen de helpende hand. Door de verantwoordelijkheid voor de installatie van hen over te nemen, kunnen relaties van de Nathan Group ook zonder eigen certificeringen op een verantwoorde manier warmtepompinstallaties blijven verkopen en installeren; een gegeven waar uiteraard ook de Nathan bedrijvengroep baat bij heeft.

De BRL 11000 (ondergronds) stelt dat werkzaamheden die rechtstreeks met de energieopslag te maken hebben (zoals ontwerpen, boren, leidingaanleg, bekabelingsaanleg, regeling, inbedrijfstelling en dergelijke) nooit mogen worden uitgevoerd door, of uitbesteed aan bedrijven die niet gecertificeerd zijn. Dit betekent dat alle boorbedrijven, bodemadviseurs en aanverwante organisaties gecertificeerd moeten zijn. Vanzelfsprekend is bronspecialist ThermoPlus, dat momenteel volop met in het audit- en examentraject zit, ruim voor 1 oktober 2014 in het bezit van het verplichte BRL 11000 certificaat, zodat haar afnemers op de diensten van het bedrijf kunnen blijven rekenen.

De BRL 6000-21 (bovengronds) geeft aan dat er voor het bovengrondse deel van de installatie minimaal één bedrijf gecertificeerd moet zijn binnen de hele scope van ontwerp, realisatie, inbedrijfstelling en beheer. Deze gecertificeerde partij neemt de verantwoordelijkheid voor de gehele bovengrondse installatie op zich, dus ook voor het werk van de eventuele niet-gecertificeerde partijen. Binnen het bovengrondse deel mogen dus wél zaken worden uitbesteed, mits deze door het BRL 6000-21 gecertificeerde bedrijf worden gecontroleerd en verantwoord. Doordat zowel ThermoDynamic als ThermoPlus de BRL 6000-21 ruim voor 1 oktober binnen hebben, zijn beide organisaties erkend om de verantwoordelijkheid voor de totale bovengrondse installatie van haar relaties over te nemen. Niet-gecertificeerde installateurs met de Nathan Group achter zich, kunnen hun werk dus gewoon blijven uitvoeren.

Uniek aan de nieuwe richtlijn is dat ook na oplevering wordt gecontroleerd of de installatie daadwerkelijk presteert wat vooraf overeengekomen is. Jaarlijks wordt de Seasonal Performance Factor (SPF; het reële rendement van een warmtepomp) bepaald en vastgelegd. Indien deze prestatiebelofte in de praktijk niet wordt waargemaakt, dan ligt de aansprakelijkheid hiervoor eveneens bij de verantwoordelijke, gecertificeerde partijen.

Met het overnemen van de aansprakelijkheid voor de gehele installatie en haar blijvende prestaties, neemt de Nathan Group een grote verantwoordelijkheid op zich. Het bedrijf stelt daarom een aantal voorwaarden waarmee zij op de kwaliteit van het ontwerp, de installatiecomponenten en het uitgevoerde werk kan vertrouwen, namelijk:

•         Ontwerp, realisatie, inbedrijfstelling en beheer broninstallatie door het BRL 11000 gecertificeerde broninstallatiebedrijf ThermoPlus

•         Ontwerp van de bovengrondse installatie door de Nathan Group of beoordeling en accordering van een door derden ontworpen installatieconcept door de Nathan Group.

•         Uitsluitend toepassing van de bewezen succesvolle combinatie van de door de Nathan Group vertegenwoordigde A-merken:

o   Alpha-InnoTec warmtepompen

o   Komfort vloerverwarmingsverdelers

o   Uponor afgiftesystemen

•         Controle van de installatie en inbedrijfstelling door ThermoDynamic

•         Onderhoud en SPF vastlegging via een van de servicecontracten van ThermoDynamic (installatieonderhoud) en ThermoPlus (brononderhoud).

(Foto) Theo Bauerhuit, directeur Broninstallatiebedrijf ThermoPlus (links), Ronald de Gans, bedrijfsleider Broninstallatiebedrijf ThermoPlus (rechts) 

Voor meer informatie: www.nathangroup.nl