Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 59 seconden

tfi3De afgelopen maand is officieel de natste juni ooit. De afwatering in veel gemeenten kon de vaak hevige regenval onvoldoende aan. Als oorzaak wordt vaak genoemd het uit de binnensteden verdwijnende groen. Waar bestrating ligt, kan het water niet de bodem in. Een ander probleem is dat de bodem in veel parken en plantsoenen zó is verdicht dat ook hier het water onvoldoende kan wegzakken. Speciale luchtdrukapparatuur om scheuren en poriën in de grond te maken, zou dit laatste probleem kunnen voorkomen. Er wordt een open bodemstructuur gecreëerd waardoor regenwater gemakkelijker kan afvloeien naar het grondwater.

Eén behandeling van deze TFI-methode volstaat. Daarna zakt het water direct de bodem in en neemt de opnamecapaciteit van de bodem met tientallen procenten toe, aldus het bedrijf dat deze techniek op de markt brengt. Ook zou de kwaliteit van de beplanting verbeteren, waardoor overtollig water in de bodem beter wordt opgenomen en verdampt. Een volwassen vitale boom kan tot 1000 liter per dag verdampen.

Bodembehandeling met de TFI-methode geeft geen overlast en de grasmat wordt niet aangetast; alle werkzaamheden vinden ondergronds plaats. Het is een milieuvriendelijke oplossing, omdat uitsluitend natuurlijke substraten worden toegepast.

[related_post themes=”text”]