Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 123 seconden

“Voor de technische installatiebranche is het meer dan ooit van belang dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn en blijven.” Dit zegt OTIB-directeur Sven Asijee bij het verschijnen van het rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018’, dat het opleidings- en ontwikkelingsfonds door onderzoeksbureau KBA Nijmegen liet opstellen. “Ook moeten medewerkers zich blijven ontwikkelen zodat de bedrijven in de branche voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen en zo aantrekkelijk blijven voor klanten en medewerkers.”

De technische installatiebranche groeit hard. Het rapport stelt vast dat de groei van de branche in het afgelopen jaar zowel op het gebied van technologisch ontwikkelingen als op het gebied van de groei van het werk en van het aantal medewerkers in een stroomversnelling is gekomen. Om aan de toenemende vraag naar installatiewerk te kunnen voldoen, staat de branche hierdoor voor de uitdaging voldoende vakmensen te vinden en te houden. Met het verspreiden van het trendrapport wil OTIB de bij het opleidings- en ontwikkelingsfonds aangesloten bedrijven stimuleren om slim op de ontwikkelingen en trends in de branche in te spelen.

Branchegroei
Uit het rapport blijkt dat de werkgelegenheid in 2017 harder dan ooit in deze eeuw is gegroeid. Het rapport verwacht bovendien dat de werkgelegenheid in 2022 vrijwel terug zal zijn op het niveau van vóór de economische crisis. Deze groei wordt onder meer veroorzaakt doordat de technische installatiebranche een belangrijke speler is in de energietransitie, de circulaire economie en de digitalisering. Tegelijkertijd zorgt de aantrekkende Nederlandse economie voor extra werk.

Focus op de toekomst
Het rapport geeft ook aan dat de branche zich nadrukkelijk focust op de toekomst. Bedrijven zijn bezig met kansrijke ontwikkelingen en innovaties en met het onderscheiden van technologische innovaties van hypes. Deze toekomstgerichte werkwijze is volgens het rapport ook dé manier om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) vakmensen. Tegelijkertijd kunnen goed gekwalificeerde vakmensen onderscheiden welke technische- en bedrijfsinnovaties toekomst hebben.

Ontwikkeling van het vakmanschap
Om de kansen voor de branche zo volledig mogelijk te kunnen benutten, is scholing van de branche van levensbelang. Het gaat hierbij niet alleen om het aantrekken van goed opgeleid vaktalent, maar ook om (een leven lang) leren op het werk. Om succesvol te blijven heeft de branche volgens het trendrapport op korte termijn andere kennis, vaardigheden en manieren van werken nodig. Dit betreft zowel de (bij)scholing van technische als communicatieve kennis en vaardigheden. Het rapport ziet voor iedereen in de branche de opdracht weggelegd om te investeren in scholing, zodat het vakmanschap zich toekomstbestendig blijft ontwikkelen.