Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

ABN Amro biedt vastgoedeigenaren een laagdrempelige manier om gebouwen te beoordelen op basis van het duurzaamheidslabel Breeam-NL In-Use. Dit is de internationale standaard om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen, te verbeteren en te certificeren. De bank stelt deze QuickScan gratis ter beschikking. Hierdoor krijgt de vastgoedeigenaar meer inzicht in de duurzaamheid, gezondheid en rendement van het gebouw en meer inzicht in de mogelijkheden tot financiering en subsidie. De Breeam functionaliteit is toegevoegd aan de ABN Amro Duurzame Investeringstool.

De Breeam standaard beoordeelt duurzaamheid van gebouwen integraal op basis van negen verschillende duurzaamheidscategorieën. In de QuickScan krijgt de gebruiker of eigenaar van een pand gedetailleerd inzicht in de huidige en potentiële Breeam-score, in de impact van alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen en bijbehorende investeringen. De module stelt 40 vragen die binnen 30 minuten een overzicht opleveren om de duurzaamheidsprestatie van een specifiek gebouw te verbeteren. Dit overzicht per gebouw kan desgewenst worden uitgebreid tot een volledige vastgoedportefeuille. De module is ontwikkeld door ABN AMRO en CFP Green Buildings in samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC Is verantwoordelijk voor Breeam certificeringen in Nederland.

Erik Steinmaier, hoofd Real Estate Clients van ABN Amro: “Met het gratis beschikbaar stellen van deze scan kunnen vastgoedeigenaren hun gebouwen sneller en eenvoudiger verduurzamen. Inzicht in de actuele status en de impact van alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen maakt dat eigenaren gemakkelijker maatregelen voorverduurzaming van gebouwen nemen. Dit maakt het een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

Bram Adema, directeur van CFP Green Buildings: “Breeam-NL In-Use quick scan biedt de snelste manier om je verwachte Breeam-score te bepalen. Ook geeft de online scan aan welke kosten en welke maatregelen leiden tot meer duurzaamheid en een hogere score. Met het ontwikkelen van deze module hebben we de Breeam-certificering laagdrempeliger gemaakt en tijdswinst gecreëerd. Hierdoor kan de impact van deze duurzaamheidsstandaard worden vergroot.”