Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

Microsoft partner CTB xRM vroeg 140 grote bedrijven in de bouw, techniek en offshore naar trends die hen de meeste kansen bieden. Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid en alternatieve energie (24%) als belangrijkste ‘game changer’ in de sector wordt gezien. De top drie van kansrijke trends wordt aangevuld met smart objects (21%) en nieuwe BIM-toepassingen (20%). De combinatie van internet of things, big data en de analyse daarvan, staan aan de basis van smart objects. Organisaties hebben verschillende doelen bij het inzetten op smart objects, zoals kostenbesparing, productiviteitsverbetering of de verbetering van de totale dienstverlening.

Game changers zijn nieuwe ontwikkelingen die de markt en bedrijfsvoering de komende jaren enorm veranderen. Bijna alle deelnemende bedrijven zijn al gestart met de implementatie van deze trends in de bedrijfsvoering. Hoewel smart objects als één van de meest kansrijke trends wordt gezien blijft de adoptie hiervan achter. Slechts 15 procent van de bedrijven is er volop mee bezig en 36 procent is gestart met het verkennen van de mogelijkheden. Qua adoptie is een aantal trends al meer gemeengoed geworden. Met duurzaamheid en alternatieve energie is 85 procent van de bedrijven al gestart. Ook nieuwe materialen (43%) en cloud computing (42%) worden al vaker toegepast.

Yuri Ramdhani van CTB xRM: “Veranderingen in de bouw, techniek en maritieme industrie voltrekken zich steeds sneller en komen uit verschillende hoeken. Verdienmodellen staan onder druk. De uitdaging is om tegelijkertijd te innoveren en de organisatorische veranderingen door te voeren die nodig zijn om sneller en slimmer te werken. Bedrijven die nieuwe trends als internet of things oppakken en doorpakken, onderscheiden zich van de concurrentie. Hiervoor is een sterk organisatorisch fundament noodzakelijk. Slimme objecten bijvoorbeeld die zich 24/7 laten monitoren, zodat de diagnoses al op afstand zijn te maken, genereren veel data. Het inzetten van de juiste ICT-hulpmiddelen om deze data te verwerken, delen en analyseren is essentieel. Oplossingen om gebruikersvoorkeuren en data bij elkaar te brengen om een object echt smart te maken. Aan de ICT zal het niet liggen. De vraag is welke organisaties de voorsprong pakken door de verandering succesvol in gang te zetten.”

De onderzoeksresultaten zijn opgetekend in het trendrapport: ‘Ondernemen in het teken van transitie’. Het rapport is te downloaden via www.ctbxrm.nl/transitie.

[related_post themes=”text”]