Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 94 seconden

DEN HAAG – Portret van Doekle Terpstra, Techniekpact. FOTO EN COPYRIGHT HENRIETTE GUEST

Als het aan voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI ligt wordt de traditionele hiërarchie tussen architect, aannemer en installateur gesloopt. Dit zei hij tijdens de bijeenkomst Energieneutraal gebouwd op 20 september in Zutphen. Terpstra ziet techniek steeds belangrijker worden, waardoor de importantie van het werk van de installateur toeneemt. “Maar dit mag niet leiden tot een nieuwe hiërarchie, zoals die tot nu toe heeft bestaan tussen architect, aannemer en installateur. Als we de grote uitdagingen waar we voor staan willen aanpakken, zoals het aardgasvrij maken van woningen, dan moeten we juist samenwerken.”

De bijeenkomst stond in het teken van de (ver)bouw van woningen en andere panden om CO2- uitstoot te voorkomen. Tot de deelnemers behoorden aannemers, installatiebedrijven, woningcorporaties en lokale overheden. De organisatie was in handen van de Cleantech Regio, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, IDEO en RCT Gelderland.

Nieuwe oplossingen
De deelnemers bespraken cases met elkaar aan inspiratietafels, met als doel tot nieuwe oplossingen te komen. Dit leidde tot ideeën, die soms aardig aansloten bij de woorden van Terpstra. Om tot een goede aanpak te komen van de (ver)bouwvraagstukken moet de hiërarchie verdwijnen, zo vonden ook de deelnemers. Ze pleitten voor werken in bouwteam bij nieuwe projecten. Om tot concrete oplossingen te komen, werd ook voorgesteld dat de gemeente voor de verduurzaming van vastgoed veel intensiever in gesprek moet met de gebruiker. Dat draagt bij tot betere oplossingen, was de mening. Tevens kunnen oplossingen ook veel beter gezocht worden in andersoortige oplossingen dan de waterpomp, zoals waterstof en collectieve voorzieningen. Omdat de ontwikkelingen hard gaan, was de mening ook dat een grote wijk energieneutraal maken gefaseerd moet gebeuren. Als bij de realisatie van de volgende fase alweer nieuwe oplossingen voor handen zijn, kunnen die meteen in de plannen worden meegenomen.