Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 80 seconden

Voor studenten van universiteiten heeft de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken een competitie uitgeschreven met als titel ‘Verbindend water: welke stappen voor slimme steden? We zijn in de waterketen nu al niet in staat om wat we realiseren goed te beheren en te onderhouden, stelt de expertgroep. Veel innovaties zijn gedoemd te mislukken. De geschiedenis heeft ons geleerd dat innovaties in de waterketen moeten zijn gericht op eenvoud of robuuste slimme oplossingen. Daarom nu dus de vraag: Welke stappen kunnen bijdragen aan een slimme en een eenvoudig te beheren waterketen in een slimme stad en wat betekenen die stappen voor de sanitaire installaties in gebouwen? Deze studentencompetitie is uitgeschreven ter gelegenheid van het mondiale symposium 2017 ‘Water Supply and Drainage for Buildings dat in augustus 2017 in Haarlem wordt gehouden.

De TVVL expertgroep besteedde de afgelopen jaren al veel aandacht aan het project ‘Verbindend Water’, dat is voortgekomen uit het Bestuursakkoord Waterketen van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Dit project kent drie documenten: ‘Langetermijnvisie Waterketen’, ‘Routewijzer Innovatie Waterketen’ en ‘Verbindend Water in een veranderende praktijk’. Voor het laatste document geldt dat TVVL verwacht dat de tekeningen over de ‘waterketen in de toekomst’ een te ingewikkeld systeem laten zien.

Voor de winnaars van de studentencompetitie zijn interessante geldprijzen beschikbaar. 15 oktober 2016 is de uiterste inleverdatum voor studenten om in aanmerking te komen voor deelname. Inzendingen gaan via TVVL. Een korte omschrijving van het idee kan op een A4 worden ingediend, inclusief motivatie waarom de inzender denkt in aanmerking te komen voor deelname aan de competitie.

Meer informatie is te vinden op de website van TVVL – Studentencompetitie Verbindend Water.

[related_post themes=”text”]