Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

labelVanaf 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, winkels e.a.). Maar pas vanaf mei 2016 treedt de ILT handhavend op en gaat ze over tot het daadwerkelijk opleggen van bestuurlijke boetes. Zo’n boete kan oplopen tot maximaal €20.250.

De ILT kan de boete opleggen aan de eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen. Wanneer er geen energielabel wordt geregistreerd, maar er wel een gebouw wordt verkocht, is dit direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtgegevens van het Kadaster en de database met definitieve energielabels, die in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Eigenaren die van plan zijn hun gebouw te verkopen wordt daarom aangeraden om een gecertificeerd bureau opdracht te geven een energielabel op te stellen. Anders dan bij woningen is de vorige eigenaar niet meer in staat om na verkoop nog een energielabel te registreren. De ILT kan daarom geen last onder dwangsom opleggen (met de bedoeling om de overtreding ongedaan te maken), maar gaat direct over tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Sinds 1 januari 2009 bestaat er de verplichting voor beheerders en eigenaren van overheidsgebouwen met een publieke functie om het energielabel zichtbaar aan te brengen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in maart 2014 gemandateerd om hierop toezicht te houden. Ook beheerders en eigenaren van gebouwen, anders dan overheidsgebouwen waar veel mensen komen, moeten het energielabel zichtbaar aanbrengen op voorwaarde dat er voor dat gebouw een energielabel is afgegeven. De ILT kan een last onder dwangsom opleggen aan de eigenaren of beheerders van gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen.

[related_post themes=”text”]