Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 99 seconden

4Y5CTHTyDoekle Terpstra zal per 1 februari het stokje overnemen van Titia Siertsema als voorzitter van Uneto-VNI. Na 15 jaar bij de brancheorganisatie betrokken te zijn geweest, eerst als directeur en de laatste vier jaar als voorzitter, is Siertsema toe aan een nieuwe uitdaging in een andere omgeving. Wat die uitdaging precies zal zijn is op dit ogenblik nog niet bekend, leert navraag bij Uneto-VNI, die haar wapenfeiten tijdens haar Uneto-VNI-tijd voor ons op een rijtje zette.

Als eerste wapenfeit wordt genoemd de ondertekening van het Energieakkoord met daar direct achteraan de leidende rol die de brancheorganisatie heeft gespeeld op het gebied van digitalisering en BIM. ‘Alle partners in de bouwkolom en de fabrikanten onderschrijven nu onze visie en doen mee’. Andere wapenfeiten zijn dat ze de bijdrage van installatiebranche aan het levensloopgeschikt maken van woningen zichtbaar heeft gemaakt; het belang van goed techniekonderwijs (en geld daarvoor!) hoog op de politieke agenda heeft gezet; ketensamenwerking een impuls heeft gegeven; Uneto-VNI op de kaart heeft gezet bij de voor de voor het vakgebied belangrijke ministeries in Den Haag en zich enorm heeft ingezet voor een beter imago en herwaardering voor technisch vakmanschap.

Haar opvolger Doekle Terpstra heeft inmiddels aangegeven waar zijn prioriteiten de eerstkomende tijd zullen liggen. “De branche speelt een cruciale rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Energieneutrale gebouwen en woningen zijn ondenkbaar zonder de leden van Uneto-VNI. Het belang van de sector zal de komende jaren alleen maar groeien. Installateurs hebben oplossingen in huis waarmee we de CO2-uitstoot kunnen terugdringen in gebouwen, industrie en infra. Daarnaast zorgt de branche ervoor dat mensen dankzij slimme techniek langer zelfstandig kunnen blijven wonen.”

Tegelijkertijd zijn er volgens Terpstra grote uitdagingen. “De werkgelegenheid in de branche neemt de komende jaren flink toe. De instroom van technische vakmensen blijft daarom onze aandacht vragen. De markt verandert razendsnel en ondernemers moeten reageren. Het is voor mij een uitdaging om de leden van Uneto-VNI daarbij te ondersteunen; de installatiebedrijven, maar óók de retailers.”

[related_post themes=”text”]