Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

Bedrijven uit technische sectoren maken onvoldoende gebruik van beschikbare data om hun serviceverlening te verbeteren. Er wordt wel veel data vergaard, maar die wordt niet organisatiebreed gedeeld. Slechts 8 procent van de onderzochte bedrijven geeft aan dat hun servicemonteurs op locatie toegang hebben tot IoT-informatie en 25 procent heeft inzicht in voorraad en prijzen. Deze data-armoede remt de dienstverlening. Vaak wordt onvoorbereid op pad gegaan om een storing te verhelpen.

Klanten verwachten een proactieve houding van een dienstverlener. Data-analyse maakt inzichtelijk waar een storing kan ontstaan, zodat er preventief onderhoud uitgevoerd kan worden. De data wordt echter nog maar weinig ingezet om proactief onderhoud te plegen (27%) en slechts 8 procent zet data in voor het proactief monitoren en uitvoeren van conditie gebaseerd onderhoud.

Data-armoede te verminderen
Yuri Ramdhani, Managing Director bij CTB xRM, dat het onderzoek uitvoerde: “Het tekort aan resources, de hoeveelheid nieuwe informatie door nieuwe technologische ontwikkelingen en de veranderende klantverwachtingen, vragen om een efficiënte uitwisseling van kennis. Wanneer het niet mogelijk is om alle vakkennis direct en volledig te delen met alle serviceverleners, is het belangrijk dat er altijd toegang is tot de bronnen waarin deze informatie besloten ligt. Er zijn veel mogelijkheden voor bedrijven om kennisdeling te verbeteren en data-armoede te verminderen. Zo kunnen serviceverleners bij onbekende problemen verder zoeken naar de juiste oplossing om de klant nog beter te helpen.”

Het volledige onderzoek ‘Kennisgedreven serviceverbetering’ is hier te lezen: https://www.ctbxrm.nl/kennisgedreven-serviceverbetering