Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

Het binnenklimaat op scholen in Nederland is vaak niet optimaal. Hoge CO2-concentraties, tocht-klachten, onaangename luchtjes en een oplopende temperatuur hebben een negatieve invloed op de gezondheid en de prestaties van leerlingen en werknemers. Onderzoek van TNO en GGD heeft uitgewezen dat voldoende ventilatie noodzakelijk is voor een gezond binnenklimaat. Zo doet een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim met 25% afnemen en verbetert het de prestaties met 23%. Schoolventilatiesystemen moeten voldoen aan het Programma van Eisen Frisse Scholen. De systemen van Ned Air voldoen aan deze richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Klasse A of B binnen het Frisse Scholen besluit.

Vanwege de Europese regelgeving moeten scholen in de toekomst (bijna) energieneutraal ontworpen worden. Veel scholen starten daarom verbetertrajecten om van hun school een ‘Frisse School’ te maken. Een Frisse School heeft een goed binnenmilieu en een lage energierekening. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 opgesteld.

Binnen het ‘Frisse Scholen Project’ heeft Ned Air veel scholen voorzien van het optimale binnenklimaat. Alle Ned Air ventilatie-systemen voldoen, afhankelijk van de installatie en het aantal leerlingen, aan het Programma van Eisen Frisse Scholen Klasse A of B. Ned Air biedt diverse ventilatiesystemen die juist binnen scholen en kinderopvangcentra dé oplossing bieden. De Ned Air schoolventilatiesystemen zijn gegarandeerd conform het Programma van Eisen Frisse Scholen, energiezuinig, geluidsarm CO2 gestuurd en kunnen aangepast worden aan de specifieke eisen voor de school.