Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 49 seconden

signet-groep-plGeorg Fischer N.V., leverancier van leidingsystemen en AE Sensors B.V., leverancier van meet- en regelsystemen gaan nauwer samenwerken. De samenwerking richt zich op Automation in het algemeen en het meet- en regelprogramma in het bijzonder.

Aanleiding hiervoor is de nieuwe radar niveautransmitter, type 2290 van GF. Door middel van radarsignaal kan dit product zeer accuraat het vloeistofniveau in tanks meten. Nog voor de radar niveautransmitter officieel werd vrijgegeven, zette AE Sensors B.V. deze succesvol in, in een pilot project. Naar volle tevredenheid van de klant droeg het bedrijf zorg voor het advies, het inregelen en de after sales.

In de nauwere samenwerking blijft GF verantwoordelijk voor haar meet- en regelproducten met alle bijbehorende services. AE Sensors echter, voegt desgewenst kennis toe door advies vooraf, eventueel inregelen en service achteraf.

Beide bedrijven voegen dus, ieder op eigen expertise, waarde toe. Dit ontzorgt de gebruiker vanaf advies vooraf tot na de ingebruikname, hetgeen voor alle betrokkenen een win-win situatie is.

[related_post themes=”text”]