Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden

Onlangs werd de nieuwe website van II Mens en Werk gelanceerd. II Mens en Werk is het samenwerkingsverband van sociale partners in de isolatie- en technische installatiebranche dat wil bijdragen aan het creëren van veilige werkomstandigheden. Best practices, concrete instrumenten, toolboxfilms. Het is een greep uit wat bedrijven op de website kunnen vinden. Maar is een website voldoende?
Het antwoord is simpel: Nee! Want ondanks alle procedures die veilig werken bewerkstelligen en ondanks alle campagnes om werknemers bewust te maken, is veiligheid vooral een kwestie van voortdurend doen, je rekenschap geven van de risico’s. En dat vereist verandering van gedrag en cultuur én voortdurende bewustwording. Ik sprak onlangs een KAM-coördinator van een bedrijf in het oosten van het land.

Hij organiseert toolboxbijeenkomsten in zijn bedrijf, spreekt mensen aan op veiligheid, zorgt ervoor dat bij projecten bijvoorbeeld actief op helmplicht wordt gecontroleerd. En daarbij blijft hij veiligheid in het bedrijf voortdurend actief agenderen. Want de waan van de dag maakt de alertheid soms minder. Hij ziet ook een agenderende rol voor het onderwijs. Op scholen in de regio zet hij daarom zelf het onderwerp op de kaart. Hij geeft gastlessen en spreekt docenten aan. Immers bij de jonge generatie moet de bewustwording al beginnen. Een geweldige ambassadeur.
Maar onze branche kan dit echter niet alleen. De technische installatiebranche werkt nu eenmaal vaak in een keten. Veiligheid werkt alleen maar als we de partners in de keten meenemen in de regels die we stellen en in de normen en waarden die we hanteren. Een mooie opgave!
Mooi dat de website er is met handige instrumenten, best practices, toolboxfilms en meer. Goed dat regelgeving de norm zet. Fantastisch dat sociale partners zich inspannen om u te inspireren en informeren. Maar veiligheid blijft vooral werk in uitvoering. In bedrijven én op scholen en ook in het bewustzijn van onze klanten.

Elly Verburg

Voor meer info: www.ii-mensenwerk.nl