Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

b4889da3-e044-d227-ff2826e4cb5e294eSchoolbesturen in het primair of voortgezet onderwijs kunnen tot en met vrijdag 29 september a.s. subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500 en kan worden aangevraagd bij RVO.nl. De subsidie is bestemd voor Nederlandse schoolbesturen die één of meer bekostigde scholen in stand houden. Deze scholen dienen in Nederland te staan. De subsidie geldt niet voor Caribisch Nederland.

RVO.nl is partner bij de uitvoering van de Green Deal. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Doel is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen. Zowel voor leerlingen en leraren in het primair als in het voortgezet onderwijs. Deze subsidie draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het Energieakkoord, aldus RVO.nl. De doelen zijn verder: het vergroten van de kennis van schoolbesturen over verduurzaming en verfrissing van scholen en schoolbesturen stimuleren om maatregelen te nemen.

Met verduurzaming en verfrissing wordt bedoeld:

-energiebesparende maatregelen treffen

-duurzame energiebronnen benutten

-maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016/2017 is € 525.000. RVO.nl kan ongeveer aan 150 aanvragen subsidie toekennen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag is €3.500 (inclusief btw). De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten van een extern advies op maat van een specialist voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouw(en).

[related_post themes=”text”]