Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 208 seconden

Banen in techniekSteeds meer jonge mannen kiezen ervoor om een deeltijdbaan te nemen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  Het aantal jonge deeltijdwerkende mannen van 15-25 jaar is de afgelopen jaren zelfs gegroeid naar bijna 50%. In de technische sector is echter 93% van alle banen fulltime. Een oproep van TechniekTalent.nu om hierop te anticiperen.

“Niet alleen vrouwen verlaten de technische sector vanwege de geringe parttime mogelijkheden. Ook steeds meer mannen willen parttime of flexibel werken. Bijna 50% van de jonge mannen werkt tegenwoordig parttime. Daartegenover staat dat slechts 7% van de technische banen parttime is. Daar zit een discrepantie waar we iets mee moeten. Hoog tijd voor de technische sector om zich dit te realiseren. We willen de vele goede arbeidskrachten niet kwijt, die hebben we nodig om de aankomende technische personeelstekorten het hoofd kunnen bieden”, aldus Chris van Bokkum, directeur van TechniekTalent.nu.

De mogelijkheid tot flexibel of deeltijd werken in de technische sector blijft achter, terwijl de behoefte aan parttime of flexibel werk toeneemt. Dit komt door meer zorgtaken thuis voor jonge kinderen of zorgbehoevende ouders en zal met de partner thuis verdeeld moeten worden. Ook minister Asscher, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, komt deze groep mensen binnenkort tegemoet. Het kabinet breidt dit jaar het verlof uit van ‘nieuwe’ vaders en mensen die voor zieke familieleden willen zorgen. Asscher stelt dat de regeling is aangepast voor ‘degenen die carrière willen maken, maar ook gewoon mens willen zijn’. De maatregelen worden dit najaar door de Tweede Kamer behandeld.

Dat het urgent is om hier als technisch bedrijf werk van te maken, blijkt uit een onderzoek dat SEOR eerder dit jaar uitvoerde naar de uitstroom van technisch opgeleiden. Daaruit bleek dat wanneer een werkgever geen parttime werk biedt, 61% van de technische vrouwen met kinderen overweegt de techniek te verlaten.

Titia Siertsema, voorzitter van werkgeversorganisatie Uneto-VNI en juryvoorzitter van de Femme Tech Bedrijven Award 2014, roept werkgevers op om flexibeler om te gaan met de roep van jonge mannen en vrouwen om parttime te gaan werken. “Mijn doel is om meer vrouwen in de techniek te krijgen. Dan moeten bedrijven daar ook iets voor doen. Het is niet alleen een zaak van vrouwen om zorgtaken op zich te nemen. De jongere generatie wil het eerlijk verdelen. Mannen en vrouwen regelen het in eerste instantie thuis, aan de keukentafel. Parttime of flexibel werk aanbieden kan ervoor zorgen het personeelstekort in het technisch bedrijfsleven niet te groot wordt. We zien namelijk steeds meer jonge mensen kiezen voor techniek. Laten we ze niet kwijtraken op het moment dat ze bij de werkgever aankloppen om flexibel of parttime werk. “

Bij het technische bedrijf Argowil zijn ze juist erg succesvol met het aanbieden van flexibele werkplekken. Er wordt rekening gehouden met de schooltijden van kinderen, zodat ouders thuis en werk kunnen combineren. “Tevreden werknemers zijn gemotiveerde werknemers. Met een beetje moeite waren voor ons de shifts prima te regelen”, licht directeur Frank Arts toe.

“Niet minder uren werken, maar flexibel werken, dat zie ik als oplossing. Niet alle functies bij Siemens zijn daarvoor geschikt, maar het gesprek kan hierover altijd worden aangegaan. Flexibeler werken biedt de vrijheid om je werkzaamheden af te stemmen op je privé-situatie en leidt tot een ‘win-win’ situatie: de organisatie behoudt de kennis en (productieve) uren, de medewerker kan interessante functies blijven uitoefenen. Ik adviseer om het gesprek daarover met de manager aan te gaan”, voegt Tanja Schmitz, HR Manager, bij Siemens toe.

“Een werkgever in de techniek kan meer rekening houden met de vraag naar parttime werk”, stelt ook Ellen Dekkers, voorzitter van FNV Bondgenoten en eveneens jurylid van de Femme Tech Bedrijven Award 2014. “Echter, ik zeg ook altijd: Geef als werknemer zelf aan wat je wensen zijn. Zoek niet direct werk buiten de techniek. Anno 2014 staan meer en meer werkgevers open voor veranderingen en wensen van hun mensen. Ook vanuit economische perspectief. Ze hebben jou en je talent hard nodig.”

De uitreiking van de Femme Tech Bedrijven Award, dé prijs voor bedrijven die vooruitstrevend zijn in het werven en behouden van technische vakvrouwen, vindt plaats tijdens de Femme Tech Dag op 11 november aanstaande.

Voor meer informatie: www.techniektalent.nu