Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 48 seconden

De Nederlands Technische Afspraak NTA 8032 is gepubliceerd. Deze bevat uniforme afspraken voor het renoveren van metalen gasleidingen met de kousmethode. De afgelopen tijd zijn op vele plaatsen de gasleidingen van grijs gietijzer vervangen aangezien deze aan het eind van hun levensduur waren gekomen. In sommige situaties is het nauwelijks mogelijk om dergelijke leidingen gewoon te vervangen. Daarom wordt ook gekozen voor renovatie van de leiding door het inbrengen van een kunststofkous die onder voorwaarden weer een lange levensduur kan garanderen.

Alle betrokkenen (leidingbeheerders, aannemers, leveranciers, kennis- en keuringsinstellingen) hebben nu in deze NTA vastgelegd onder welke voorwaarden de techniek mag worden toegepast en hoe dat dan te doen zodat de kwaliteit voldoende lang geborgd is. De NTA is ook geschikt voor renovatie van andere metalen leidingen.

De NTA is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met deze renovatietechniek. Ze stelt eisen voor de gehele keten van het renoveren van leidingen.

gasleiding

[related_post themes=”text”]