Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

Per 1 juli 2018 is de regeling voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) verder uitgebreid. De regeling was sinds februari 2014 geldig voor ventilatie-producten tot 150 m3/uur. De AEEA betreft het betalen van recyclingbijdrage en de uitbreiding producten met een ventilatiecapaciteit van 150 m3/uur en hoger. Hiermee wordt er op alle ventilatieproducten een recyclingbijdrage geheven.

Dit heeft voor de branche tot gevolg dat:
• Alle ventilatie, recirculatie-, luchtfilteringsapparatuur en klimaatscheiding en apparaten voorzien van elektrische componenten, zowel gestekkerd als ongestekkerd, onder deze regeling vallen. De bijdrage geldt dus niet op onderdelen.
• Per 1 juli door de fabrikant opgave en afdracht gedaan moet worden voor alle ventilatie, recirculatie-, luchtfilteringsapparatuur en klimaatscheiding en apparaten voorzien van elektrische componenten met een volume-debiet van meer dan 150 m3/uur, ongeacht het toepassingsgebied.
• Er een een nieuwe productcategorie (gelijk of groter dan 150 m3/uur) is ingevoerd met een recyclingbijdrage van € 0,05 per kg met een maximum van € 47,50 per apparaat.
• Voor apparatuur onder de 150 m3/uur is het tarief voor 2018 € 0,13 per kilogram.

De AEEA-regeling is erop gericht om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen, wat weer bijdraagt aan een beter milieu. De recyclingbijdrage vormt een deel van de verwijderingsbijdrage. De uitvoering van de recycling wordt door Wecycle gedaan die in de afgelopen jaren al vele kilo’s elektronisch afval inzamelde.