Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 53 seconden

In Utrecht wil de PvdA 300.000 euro uittrekken om minimaal 100 woningen te verduurzamen door middel van bodemenergie. Op dit moment zijn er nog geen subsidiemogelijkheden voor bronboringen. Het Rijk kent alleen stimuleringsprogramma’s voor het gebruik van warmtepompen. De totale kosten voor het aanleggen van bodemenergie kunnen al snel oplopen tot boven de tienduizend euro.

Daarnaast wil de PvdA deze bronboringen zichtbaar maken op een regionale bronkaart zodat de opgedane kennis en ervaring voor alle inwoners te zien zijn. De PvdA wil stimuleren dat er op grotere schaal overgestapt wordt van aardgas naar bodemenergie. 

De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben in oktober 2016 afgesproken om te kijken naar de mogelijkheden van bodemenergie. Er wordt nog onderzoek gedaan naar ultradiepe bodemenergie (vanaf 500 meter) maar van de ondiepe bodemenergie is al bekend dat het een goed alternatief is voor aardgas. De PvdA in de Staten van Utrecht vindt dan ook dat de provincie ‘de daad bij het woord moet voegen’ en concrete acties moet gaan ondernemen om de afspraken uit oktober 2016 waar te maken.

Bron: UtrechtNieuws.nl