Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 130 seconden

Komfort introduceert een oplossing om pv-panelen in te zetten voor warmtapwaterbereiding. De energie afkomstig van pv-panelen op het dak wordt direct gebruikt om water mee te verwarmen. Bestaande pv-installaties kunnen met het pakket uitgerust worden om het eigen energiegebruik uit de pv-panelen te verhogen. Het systeem kan aangesloten worden op maximaal 8 pv-panelen. Het pakket bestaat uit twee producten: de Elwa en een buffervat.

Type DC-Elwa gebruikt de gelijkstroom uit pv-panelen direct voor het verwarmen van warm tapwater. Voor het toepassen van dit type zijn geen netvoeding, omvormer en aansluitvergunningen nodig. Door deze oplossing kan het eigen energiegebruik van de pv-panelen van ongeveer 48% naar 100% gaan, aldus leverancier Nathan. Alle door de pv-panelen opgewekte elektriciteit wordt direct gebruikt voor het verwarmen van warm tapwater, zonder tussenkomst van een omvormer.

Type AC-Elwa heeft een andere toepassing. Het principe van dit type is hetzelfde maar de AC-Elwa is wel aangesloten op het net. Het bevat een zogenaamde PLA-module, die er voor zorgt dat er slim omgegaan wordt met de door pv-panelen opgewekte elektriciteit. Deze module wordt gemonteerd aan het invoerpunt van de elektriciteit. De eigen opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt voor de elektrische apparaten in huis. Wanneer daar niet alle opgewekte energie nodig is, wordt de opgewekte elektriciteit ingezet om het water in het speciaal voor deze toepassing ontwikkelde buffervat te verwarmen, waar de AC-Elwa op aangesloten is. Mocht er hierna nog elektriciteit ‘over’ zijn, dan wordt dit terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Het buffervat is speciaal voor deze toepassing ontwikkeld, waardoor het aan alle vereisten voldoet en zo optimaal mogelijk functioneert. Het buffervat is beschikbaar in drie verschillende groottes: 150, 300 en 500 liter. Afhankelijk van de grootte van het buffervat, moet het water in het buffervat eventueel nog verder verwarmd worden door middel van een warmtepomp of cv-ketel. De meest ideale situatie voor het Komfort Elwa pakket is wanneer deze gecombineerd wordt met een grondgebonden warmtepomp. Op die manier worden de hoogste rendementen met het pakket gehaald en is de oplossing zo duurzaam mogelijk.

De werking van deze paketten kan gemonitord worden via een speciale USB-interface, die op de Elwa bevestigd wordt. Hierdoor is de werking van het pakket te bekijken in de speciaal voor dit product ontwikkelde software. Met deze software is onder andere te zien hoe het vermogensverloop van de pv-installatie is geweest, hoeveel energie er via de pv-panelen aan het Komfort Elwa pakket geleverd is en hoeveel energie er daadwerkelijk gebruikt is.

Het product is ontwikkeld door my-PV, een Oostenrijkse fabrikant die sinds 2011 actief is. my-PV houdt zich bezig met de productie en ontwikkeling van elektrische apparaten voor het intelligent gebruiken van zonne-energie.