Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 128 seconden

Waterweg Wonen, BIK bouw en TU Delft werken samen aan een renovatieproject in de Indische Buurt in Vlaardingen. In deze pilot worden 12 portiekwoningen gerenoveerd tot Nul op de Meter-woningen. Het complex wekt na renovatie evenveel duurzame energie op als de woningen en haar bewoners nodig hebben. Voor renovatie is dit een van de eerste Nul op de Meter-woningen projecten in gestapelde woningbouw in Nederland.

Om het complex wordt een tweede huid – 2nd skin – gezet. Die 2nd skin zorgt voor een uitstekende isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatieglas. Verder wordt het dak vol met zonnepanelen gelegd. Die gaan genoeg energie leveren voor alle installaties én het normale huishoudelijk gebruik van de bewoners. Het gebouw heeft na de renovatie geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een multiwarmtepompsysteem (met een leiding die 175 meter de grond in geslagen is) voor verwarming en warm water. De installaties bevinden zich straks buiten de woning, in een kast op een vernieuwd, groter balkon.

Samenwerking
Het 2nd skin® is een initiatief van BIK bouw, TU Delft, Sto Isoned, Itho Daalderop en Kingspan. Het concept is bedacht om bestaande woningen te voorzien van een nieuwe hoogwaardige gevel en duurzame installaties waarbij de werkzaamheden zoveel mogelijk aan de buitenzijde plaatsvinden. Het vertalen van de bewonersvragen in oplossingen is tevens een speerpunt van het concept.

Woonlasten gelijk of lager
TU Delft en Waterweg Wonen gaan het energiegebruik van de huurders volgen. Als bewoners veel meer gaan gebruiken dan ze eerst deden, geven de meters dat aan. In dat geval wordt met de huurders in gesprek gegaan om te kijken naar de oorzaak en krijgen ze advies over energiezuinig en comfortabel wonen. Daarmee kunnen bewoners hun energiegebruik onder controle houden.

Waarom deze pilot?
De 12 portiekwoningen dateren uit 1952. Zij voldoen niet meer aan de huidige standaard en moeten daarom gerenoveerd worden. In deze pilot wordt gezocht naar een goede balans op het gebied van duurzame renovatie, wooncomfort en betaalbaarheid voor de huurder en Waterweg Wonen. Dankzij de inspanningen van Waterweg Wonen en de Europese en Nederlandse subsidies, is de financiële haalbaarheid van de pilot geborgd. Alle betrokken partijen willen van deze pilot leren, zodat dergelijke ingrepen financieel haalbaar worden, waarmee dan ook voor de rest van het woningbezit zeer energiezuinig en comfortabel wonen mogelijk wordt.

Andere portiekwoningen naar A+ label
Naast deze woningen heeft Waterweg Wonen plannen om nog 183 andere portiekwoningen in de Indische Buurt te renoveren. Na deze renovatie hebben deze woningen een A+-label en zijn zij energiezuiniger en comfortabeler. In samenwerking met een planteam werkt Waterweg Wonen deze ingreep verder uit.