Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 41 seconden

Het herziene deel 45 van de serie NPR 3378 Praktijkrichtlijn Gasinstallaties is gepubliceerd. Deel 45 is gericht op het werken aan bestaande rookgasafvoersystemen en gaat met name in op situaties als het vervangen van het verbrandingstoestel, wijziging in de schil van het gebouw en wijziging van de (mechanische) ventilatie. Belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van risico’s met koolmonoxide. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

De titel van NPR 3378-45 luidt: ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757’. De gehele NPR 3378-serie, evenals de voor gasinstallaties van belang zijnde normen, maakt deel uit van de webtool ‘Werken-met-NPR-3378’.