Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 69 seconden

NEN heeft de definitieve versie van de Nederlandse prakrijkrichtlijn (NPR) voor waterstofbrandstofcelaggregaten gepubliceerd. NPR 8090 ‘Waterbrandstofcelaggregaten’ kan door alle betrokken partijen, waaronder initiatiefnemers, vergunningverleners en beheerders, worden gebruikt bij de realisatie van een met waterstofgas gevoed brandstofcelaggregaat.

De praktijkrichtlijn beschrijft de praktijkregels voor het ontwerp, de installatie, het beheer en het onderhoud van brandstofcelaggregaten. Verder worden er procedures voor onder andere (het voorkomen van) incidenten beschreven.

 

Er vinden diverse onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten plaats waarin waterstof wordt gebruikt als energiedrager in aggregaten. Deze aggregaten kunnen worden ingezet op plaatsen waar geen netspanning beschikbaar is, maar wel een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit wordt verbruikt. Zo zetten festivals en evenementen deze techniek steeds vaker in voor hun behoefte aan tijdelijke stroom vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Tot nu toe ontbrak het aan een praktische richtlijn voor de toepassing van waterstof in dergelijke projecten. Dit resulteerde vaak in het doorverwijzen van de ene instantie naar andere, en in het toepassen van richtlijnen die niet voor waterstoftoepassingen zijn bedoeld. Hierdoor liepen de projecten vertraging op of ze liepen zelfs vast. NPR 8090 kan uitkomst bieden omdat het een praktische richtlijn is, en die specifiek voor waterstoftoepassingen is opgesteld.

 

De conceptversie van de NPR was tot 1 december 2013 ter commentaar gepubliceerd. Er is geen commentaar ontvangen, dus de ontwerpversie is een-op-een omgezet in de nu gepubliceerde, definitieve versie.

Voor meer informatie: www.nen.nl