Op veel scholen in Nederland voldoet de ventilatie niet aan de gestelde normen. De CO2-concentratie in lokalen is te hoog, soms zelfs vier keer hoger dan de maximale norm. Het gevolg is ongezonde binnenlucht en dat heeft invloed op de prestaties van leerlingen. Het verhoogt bovendien de kans op ziekteverzuim, ook bij docenten. Brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland wil het bewustzijn over gezonde klaslokalen vergroten en heeft daarom samen met het platform Gezond Binnen de educatieve poster ‘Ventileren kun je leren’ ontwikkeld.

Binnenklimaat Nederland vindt het belangrijk dat er op scholen meer aandacht komt voor gezonde binnenlucht. De poster draagt hieraan bij door in een notendop te vertellen waarom ventilatie nodig is en hoe je dat kunt doen in de klas. Voor scholen die nog een stap verder willen gaan, is er ook een lespakket ontwikkeld voor het primair onderwijs. In dit pakket zitten onder andere een online ventilatiespel, een ventilatieprotocol en tips.

Bewustwording en voorlichting
Het initiatief Leren Ventileren is ontstaan na het verschijnen van het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen. Hieruit bleek dat bij veel scholen de ventilatie (nog) niet op orde is. Daarnaast bevat het rapport een aantal praktische adviezen. Een van deze adviezen luidde: sturing op (extra) bewustwording en voorlichting aan leerlingen. De poster ‘Ventileren kun je leren’ is een van de uitkomsten na deze aanbeveling.

Zorgwekkend
Initiatiefnemer Steven van den Bergh (Lid van Binnenklimaat Nederland): “Dat op veel scholen de ventilatie niet op orde is, vinden wij zorgwekkend. Het probleem speelt al veel langer, maar is door corona nog urgenter geworden. Als branche willen wij dat alle kinderen in gezonde scholen kunnen leren. We hopen dat de poster in veel klaslokalen, kantines en docentenkamers wordt opgehangen.”

Scholen kunnen de poster(s) gratis aanvragen via Gezond Binnen of downloaden op www.lerenventileren.nl. De poster is afgedrukt aan te vragen via info@binnenklimaatnederland.nl. De les kan worden aangevraagd via de website lerenventileren.nl.

Eerste cursus van start in nieuw vakcentrum voor binnenklimaat

Technisch opleider ROVC wordt in samenwerking met brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland een vakcentrum voor binnenklimaattechniek voor de utiliteit. Hiermee is voor ...

Gezond binnenklimaat: het kwartje is gevallen

Ventilatie en het belang van een gezond binnenklimaat beginnen eindelijk écht te landen. Te langzaam en te laat? Zeker, maar ...

‘De overheid moet meer maatregelen nemen voor een gezond binnenklimaat’

Binnenklimaattechniek, het platform voor professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft op dinsdag 26 oktober de petitie ‘Meten is ...

Vakcentrum voor binnenklimaat in de steigers

Technisch opleider ROVC wordt in opdracht van brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland een vakcentrum voor binnenklimaat binnen de utiliteit. De technisch opleider ...